Logo
 

Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII

Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
04/2022/NQ-HĐND 12/7/2022 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương
05/2022/NQ-HĐND 12/7/2022 Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương
19/NQ-HĐND 12/7/2022 Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
20/NQ-HĐND 12/7/2022 Phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2022 hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Phụ lục kèm theo)
21/NQ-HĐND 12/7/2022 Về bổ sung và phân bổ vốn tăng thu, vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 vào kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2022; phân bổ lần 1 vốn phân bổ chi tiết sau và vốn dự phòng chung (5%) nguồn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 (Phụ lục kèm theo)
22/NQ-HĐND 12/7/2022 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương
23/NQ-HĐND 12/7/2022 Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2021
24/NQ-HĐND 12/7/2022 Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022
25/NQ-HĐND 12/7/2022 Về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh (Phụ lục 1Phụ lục 2)
26/NQ-HĐND 12/7/2022 Hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia đình người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương
27/NQ-HĐND 12/7/2022 Về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng trụ sở làm việc Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh
28/NQ-HĐND 12/7/2022 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023

 

Đang trực tuyến: 7
Truy cập hôm nay: 252479
Tổng lượt truy cập: 41344915