Logo
 

Chất vấn và trả lời chất vấn

      Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của HĐND tỉnh và ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Sáng ngày 12/7/2022, tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên chất vấn đối với Giám đốc một số sở, ngành.

* Nhóm nội dung chất vấn:

1. Kết quả nổi bật, hạn chế của công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

2. Kết quả nổi bật, hạn chế của công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế.

3. Kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

  * Người trả lời chất vấn:

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Giám đốc Sở Y tế.

3. Giám đốc Công an tỉnh.

  Bên cạnh những nội dung chất vấn trực tiếp, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông tin công khai văn bản trả lời chất vấn của Ủy ban nhân dân tỉnh và một số sở, ngành, địa phương như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Giao thông vận tải.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường (Nội dung 1Văn bản xin ý kiến của BộNội dung 2).

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Sở Y tế (Nội dung 1Nội dung 2).

8. Sở Tài chính.

9. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương.

Ban biên tập

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 249517
Tổng lượt truy cập: 34571382