Logo
 

Tài liệu, văn bản chung

Tài liệu, văn bản chung chuẩn bị kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII (kỳ họp chuyên đề):

1. Giấy triệu tập kỳ họp thứ 8.

2. Giấy mời dự kỳ họp thứ 8.

3. Chương trình kỳ họp thứ 8.

* Sơ đồ Trung tâm Văn hóa Xứ Đông:

- Tầng hầm

- Tầng 4