Logo
 

Chất vấn và trả lời chất vấn

       Trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVII (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021), các đại biểu HĐND tỉnh đã gửi nội dung chất vấn nhưng do thời gian tại kỳ họp có hạn nên các ý kiến chưa được giải trình, trả lời trực tiếp. Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành trả lời bằng văn bản. Cụ thể, nội dung trả lời chất vấn của một số đơn vị như sau:

1. Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Công Thương.

2. Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Y tế.

3. Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ND1).

4. Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ND2).

5. Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Khoa học và Công nghệ.

6. Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Giao thông vận tải.

7. Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

8. Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ban biên tập tổng hợp

Đang trực tuyến: 5
Truy cập hôm nay: 252483
Tổng lượt truy cập: 41344919