Logo
 

Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh

I. Báo cáo

1. Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

2. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ Nhất, thứ Hai, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Báo cáo Tài chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2020.

4. Báo cáo Quyết toán Ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Hải Dương.

4.1. Biểu phụ lục kèm theo.

5. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

5.1. Biểu phụ lục kèm theo.

6. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021, phướng hướng, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2022.

7. Báo cáo về việc báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021,phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; kế hoạch tài chính -ngân sách 03 năm 2022-2024.

7.1. Biểu phụ lục kèm theo.

8. Báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương5 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương.

8.1. Phụ lục 1.

8.2. Phụ lục 2.

8.3. Phụ lục 3.

9. Báo cáo về tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

II. Tờ trình

1. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh thời gian thực hiện hỗ trợ các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh Hải Dương.

1.1. Biểu phụ lục kèm theo.

1.2. Báo cáo thẩm định dự thảo VBQPPL.

2. Tờ trình về quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2.1. Biểu phụ lục kèm theo.

2.2. Báo cáo thẩm định dự thảo VBQPPL.

3. Tờ trình về ban hành Nghị quyết “Quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng được tiếp nhận vào Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội Người mù tỉnh Hải Dương”.

3.1. Báo cáo thẩm định dự thảo VBQPPL.

4. Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

5. Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

6. Tờ trình về Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh năm 2022.

6.1. Phụ lục 1.

6.2. Phụ lục 2.

6.3. Phụ lục 3.

7. Tờ trình về phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 – 2030.

8. Tờ trình về quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025.

9. Tờ trình về việc đề nghị thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.

9.1. Biểu phụ lục kèm theo.

9.2. Báo cáo thuyết minh.

10. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025.

10.1. Biểu phụ lục kèm theo.

11. Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2020/NQHĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

11.1. Biểu phụ lục kèm theo.

12. Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng mới Nhà điều trị bệnh tâm căn và người bệnh cao tuổi, Bệnh viện Tâm thần Hải Dương.

13. Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà Hội trường UBND tỉnh.

14. Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng nângtầng 3, 4 nhà lớp học 2 tầng 6 phòng (móng 4 tầng), xây mới nhà lớp học 4 tầng 8 phòng, lợp mái tôn nhà lớp học bộ môn 4 tầng, phá dỡ nhà lớp học bộmôn cũ 3 tầng trường Trung học phổ thông Kinh Môn, thị xã Kinh Môn.

15. Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa Trụ sở làm việc Trung tâm lưu trữ lịch sử (thuộc Chi cục Văn thư Lưu trữ, Sở Nội vụ) và Kho lưu trữ hồ sơ tài liệu của tỉnh.

16. Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng Nhà lớp học bộ môn 03 tầng trường THPT Tuệ Tĩnh, huyện Cẩm Giàng.

17. Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng Nhà lớp học 03 tầng 12 phòng trường THPT Bình Giang, huyện Bình Giang.

18. Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương.

19. Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng Nhà lớp học 03 tầng 12 phòng trường THPT Nam Sách, huyện Nam Sách.

20. Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng Nhà lớp học bộ môn và phòng học chức năng 3 tầng và công trình phụ trợ, trường THPT Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ.

21. Tờ trình về việc chuyển loại rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

22. Tờ trình về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương chấp thuận thu hồi đất cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

22.1. Phụ lục 1.

22.2. Phụ lục 2.

23. Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa mộtsố hạng mục tầng 1 và sân đường nội bộ, tường rào thư viện tỉnh (Trụ sở trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương).

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 252483
Tổng lượt truy cập: 41344919