Logo
 

Tài liệu văn bản chung

Tài liệu, văn bản chung chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề):

1. Giấy triệu tập và Giấy mời dự kỳ họp.

2. Công văn về việc xét nghiệm COVID-19 cho đại biểu.

3. Chương trình kỳ họp thứ 4.

4. Danh sách Tổ thảo luận.

* Sơ đồ Trung tâm Văn hóa Xứ Đông:

- Tầng hầm

- Tầng 1

- Tầng 2

- Tầng 3

- Tầng 4

Đang trực tuyến: 5
Truy cập hôm nay: 252479
Tổng lượt truy cập: 41344915