Logo
 

Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
05/2021/NQ-HĐND 29/10/2021 Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025
06/2021/NQ-HĐND 29/10/2021 Quy định một số chế độ, mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026
07/2021/NQ-HĐND 29/10/2021 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng học phí tại các trường mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2021-2022 (Phụ lục kèm theo)
38/NQ-HĐND 29/10/2021 Quy định giá, mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021
39/NQ-HĐND 29/10/2021 Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng Nhà lớp học 03 tầng 15 phòng trường THPT Ninh Giang, huyện Ninh Giang
40/NQ-HĐND 29/10/2021 Về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh (Phụ lục 1Phụ lục 2)
41/NQ-HĐND 29/10/2021 Về việc chấp thuận điều chỉnh giảm chỉ tiêu phân bổ đất khu công nghiệp của huyện Thanh Hà tại Khu công nghiệp Thanh Hà, bổ sung cho Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng, huyện Bình Giang
42/NQ-HĐND 29/10/2021 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Tu bổ, tôn tạo hạ tầng phía trước đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
43/NQ-HĐND 29/10/2021 Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025
44/NQ-HĐND 29/10/2021 Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025
45/NQ-HĐND 29/10/2021 Về việc đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

Đang trực tuyến: 5
Truy cập hôm nay: 249848
Tổng lượt truy cập: 35320766