Logo
 

Các tờ trình của UBND tỉnh

1. Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng Nhà lớp học 03 tầng 15 phòng trường THPT Ninh Giang, huyện Ninh Giang.

2. Tờ trình về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Tu bổ, tôn tạo hạ tầng phía trước đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

3. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý,sử dụng học phí tại các trường mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2021-2022.

4. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định giá, mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021.

4.1. Biểu phụ lục kèm theo

5. Tờ trình về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận điều chỉnh giảm chỉ tiêu phân bổ đất khu công nghiệp của huyện Thanh Hà tại Khu công nghiệp Thanh Hà, bổ sung cho Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng, huyện Bình Giang.

6. Tờ trình về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

6.1. Phụ lục 1.

6.2. Phụ lục 2.

7. Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025.

7.1. Báo cáo giải trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

8. Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

9. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025.

Đang trực tuyến: 4
Truy cập hôm nay: 249848
Tổng lượt truy cập: 35320766