Logo
 

Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
17/NQ-HĐND 12/7/2021 Nghị quyết về phương án kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước 5 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương
18/NQ-HĐND 12/7/2021 Nghị quyết Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu du lịch và bảo tồn sinh thái Đảo Cò xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
19/NQ-HĐND 12/7/2021 Nghị quyết Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương
20/NQ-HĐND 12/7/2021 Nghị quyết Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung tại các huyện Cẩm Giàng, Kinh Môn, Tứ Kỳ, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
21/NQ-HĐND 12/7/2021 Nghị quyết Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (vùng sản xuất bắc và nam sông Cửu An)
22/NQ-HĐND 12/7/2021 Nghị quyết Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Đường Tây Nguyên kéo dài và đoạn tuyến thuộc đường trục chính thị trấn Tứ Kỳ
23/NQ-HĐND 12/7/2021 Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đường vào Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (đoạn từ Quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn)
24/NQ-HĐND 12/7/2021 Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng đường tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ
25/NQ-HĐND 12/7/2021 Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nạo vét và gia cố kênh trung thủy nông Sặt - Phủ, huyện Bình Giang
26/NQ-HĐND 12/7/2021 Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh
27/NQ-HĐND 12/7/2021 Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng doanh trại đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an tỉnh Hải Dương
28/NQ-HĐND 12/7/2021 Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường trục Bắc – Nam, huyện Thanh Miện (giai đoạn 1)
29/NQ-HĐND 12/7/2021 Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương
30/NQ-HĐND 12/7/2021 Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng Hạ tầng công nghệ thông tin Trung tâm dữ liệu của tỉnh cho Chính quyền điện tử và đô thị thông minh
31/NQ-HĐND 12/7/2021 Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng (SOC) tỉnh Hải Dương
32/NQ-HĐND 12/7/2021 Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn từ Quốc lộ 5 đến Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng)
33/NQ-HĐND 12/7/2021 Nghị quyết Về chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 398B (đoạn từ Quốc lộ 18 - hồ Bến Tắm)
34/NQ-HĐND 12/7/2021 Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Nhà khách Bạch Đằng
35/NQ-HĐND 12/7/2021 Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Công trình Quân sự HPA