Logo
 

Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh

I. BÁO CÁO

          Báo cáo về Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của tỉnh Hải Dương (Phụ lục kèm theo).

II. TỜ TRÌNH

1. Tờ trình về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương.

2. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương dự án "Xây dựng Trung tâm giám sátan ninh không gian mạng (SOC) tỉnh Hải Dương".

3. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương dự án "Xây dựng Hạ tầng công nghệ thông tin Trung tâm dữ liệu của tỉnh cho Chính quyền điện tử và đô thị thông minh".

4. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương dự án "Xây dựng Trung tâm giám sát,điều hành thông minh tỉnh Hải Dương".

5. Tờ trình về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Tây Nguyên kéo dài và đoạn tuyến thuộc đường trục chính thị trấn Tứ Kỳ.

6. Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng doanh trại đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực của Phòng Cảnh sát chữa cháy và CNCH thuộc Công an tỉnh Hải Dương (hợp phần của Dự án "Nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ" sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản)

          * Tờ trình của Công an tỉnh.

7. Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu du lịch và bảo tồn sinh thái Đảo Cò xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

8.  Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện (giai đoạn 1).

9. Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng đường tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ.

10. Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nạo vét và gia cố kênh trung thủy nông Sặt - Phủ, huyện Bình Giang.

11. Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh.

12. Tờ trình về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại các huyện Cẩm Giàng, Kinh Môn, Tứ Kỳ, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

13. Tờ trình về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (Vùng sản xuất bắc và nam sông Cửu An).

14. Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: đường vào Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (đoạn từ Quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn).

15. Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh tỉnh 398B (đoạn từ Quốc lộ 18 - hồ Bến Tắm).

16. Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn từ Quốc lộ 5 đến Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng).

17. Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Nhà khách Bạch Đằng.

18. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Công trình Quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh HPA.