Logo
 

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

I. Báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình:

1. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương.

2. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (vùng sản xuất bắc và nam sông Cửu An).

3. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung tại các huyện Cẩm Giàng, Kinh Môn, Tứ Kỳ, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

4. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nạo vét và gia cố kênh trung thủy nông Sặt - Phủ, huyện Bình Giang.

5. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu du lịch và bảo tồn sinh thái Đảo Cò xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

6. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng doanh trại đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực của Phòng Cảnh sát chữa cháy và CNCH thuộc Công an tỉnh Hải Dương.

7. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Tây Nguyên kéo dài và đoạn tuyến thuộc đường trục chính thị trấn Tứ Kỳ.

8. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương.

9. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh.

10. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: đường vào Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (đoạn từ Quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn).

11. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng đường tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ.

12. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 398B (đoạn từ Quốc lộ 18 - hồ Bến Tắm).

13. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn từ Quốc lộ 5 đến Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng).

14. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện (giai đoạn 1).

15. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Nhà khách Bạch Đằng.

16. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Công trình Quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh HPA.

17. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương.

18. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng (SOC) tỉnh Hải Dương.

19. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Hạ tầng công nghệ thông tin Trung tâm dữ liệu của tỉnh cho Chính quyền điện tử và đô thị thông minh.

II. Báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết

1. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ban Kinh tế - ngân sách về phương án kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước 5 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương.

2. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (vùng sản xuất bắc và nam sông Cửu An).

3. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung tại các huyện Cẩm Giàng, Kinh Môn, Tứ Kỳ, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

4. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ban Kinh tế - ngân sách về việc  quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nạo vét và gia cố kênh trung thủy nông Sặt - Phủ, huyện Bình Giang.

5. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu du lịch và bảo tồn sinh thái Đảo Cò xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

6. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng doanh trại đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực của Phòng Cảnh sát chữa cháy và CNCH thuộc Công an tỉnh Hải Dương.

7. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Tây Nguyên kéo dài và đoạn tuyến thuộc đường trục chính thị trấn Tứ Kỳ.

8. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương.

9. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh.

10. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: đường vào Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (đoạn từ Quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn).

11. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng đường tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ.

12. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 398B (đoạn từ Quốc lộ 18 - hồ Bến Tắm).

13. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn từ Quốc lộ 5 đến Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng).

14. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện (giai đoạn 1).

15. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Nhà khách Bạch Đằng.

16. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương.

17. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng (SOC) tỉnh Hải Dương.

18. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Hạ tầng công nghệ thông tin Trung tâm dữ liệu của tỉnh cho Chính quyền điện tử và đô thị thông minh.

19. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ban Kinh tế - ngân sách về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Công trình Quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh HPA.

Đang trực tuyến: 4
Truy cập hôm nay: 249844
Tổng lượt truy cập: 35070915