Logo
 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức lấy ý kiến tham gia các dự thảo Luật trình tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Sáng ngày 07/10/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương do đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách chủ trì đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi) và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Sáng ngày 07/10/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương do đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách chủ trì đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi) và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến vào Luật Thanh tra (sửa đổi), nổi bật lên một số vấn đề như sau: Trách nhiệm của các đoàn thanh tra, kiểm tra các cấp khi đã tổ chức thanh, kiểm tra mà không phát hiện được sai phạm; Cần quy định các chế tài cụ thể đối với các tổ chức, cá nhân trong việc không phát hiện, xử lý các sai phạm để những sai phạm kéo dài hoặc xảy ra những sai phạm mới gây hậu quả nghiêm trọng hơn; Cần quy định mô hình tổ chức cụ thể của Thanh tra tỉnh và bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh tra;…

Đối với Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, các đại biểu tập trung thảo luận vào các nội dung: Nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân nên là 05 năm theo nhiệm kỳ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong nhiều cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp; Khó khăn trong quy trình bầu Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, kinh phí hỗ trợ hoạt động giám sát hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả và nhiều ý kiến khác tham gia.

Ban biên tập tổng hợp