Logo
 

Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII

          Tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVII (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023), đại biểu HĐND và cử tri trong tỉnh đã gửi một số kiến nghị, phản ánh đến các Sở, ngành. Tiếp nhận và tổng hợp các ý kiến, cơ quan chức năng trả lời kiến nghị, phản ánh của đại biểu HĐND và cử tri như sau:

1. Báo cáo số 187/BC-HĐND của HĐND tỉnh về Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 16 – HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường.