Logo
 

Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi không tuyển sinh lớp 10 không chuyên từ năm học 2024-2025

Bắt đầu từ năm học 2024-2025, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) không còn tuyển sinh hệ lớp 10 không chuyên.

Bắt đầu từ năm học 2024-2025, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) không còn tuyển sinh hệ lớp 10 không chuyên.

 


Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đang có 3 lớp không chuyên, mỗi khối 1 lớp

Theo ông Đỗ Duy Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, quy định này nhằm thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên. Theo thông tư, không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên.

Tuy nhiên, việc tuyển sinh các lớp không chuyên trong trường THPT chuyên theo quy định tại Thông tư số 06 ngày 15.2.2012 và Thông tư số 12 ngày 18.4.2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung điều 23 và điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06 thì sẽ được thực hiện đến hết năm học 2023-2024. Các lớp không chuyên đã tuyển sinh và tổ chức trong trường THPT chuyên tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06 và Thông tư số 12 cho đến khi học hết lớp 12. Như vậy, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi vẫn có thể tuyển sinh lớp không chuyên cho năm học 2023-2024.

Việc có lớp không chuyên trong trường THPT chuyên được quy định rõ trong Thông tư số 06. Hiện Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi là trường THPT chuyên duy nhất trong tỉnh. Mỗi năm, Sở Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu tuyển sinh 1 lớp hệ không chuyên và không quá 45 học sinh/lớp.

Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đang có 3 lớp không chuyên, mỗi khối 1 lớp. Những học sinh lớp này đều phải thi tuyển đầu vào, nếu không trúng tuyển vào lớp chuyên thì xét điểm thi vào lớp không chuyên. Học sinh lớp không chuyên học tập, đóng góp như học sinh các trường THPT không chuyên nhưng không được hưởng chế độ chính sách như học sinh chuyên, gồm: học bổng, trợ cấp sinh hoạt phí…

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 3
Truy cập hôm nay: 249561
Tổng lượt truy cập: 34820956