Logo
 

Thực hiện Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã: Vì sao chưa đạt mục tiêu?

Việc thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã có nhiều ưu điểm nhưng đang gặp không ít khó khăn.


Xã Quang Phục là địa phương đầu tiên của huyện Tứ Kỳ thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Thước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quang Phục kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa" của xã

Mới đạt 17%

Quang Phục là xã đầu tiên của huyện Tứ Kỳ triển khai mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã. Đồng chí Nguyễn Văn Thước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quang Phục cho biết từ khi đảm nhiệm 2 chức danh, sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương và trong tập thể Đảng ủy được tăng cường; 2 nhiệm vụ lãnh đạo và quản lý điều hành được nhất quán. "Số lượng cuộc họp giảm nhiều so với trước, trong khi công việc vẫn tiến hành kịp thời và hiệu quả. Đối với những vấn đề mới, tôi đều đến tận nơi trực tiếp theo dõi, nắm bắt tình hình để cùng tập thể Đảng ủy thống nhất phương án giải quyết phù hợp, nhanh chóng", đồng chí Thước chia sẻ.

Huyện Nam Sách và TP Chí Linh là 2 địa phương ở Hải Dương có nhiều nơi thực hiện Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã. Tại xã Nam Trung (Nam Sách), sau hơn 3 năm thực hiện chủ trương trên, mọi công việc của xã thuận lợi và đạt nhiều kết quả tích cực. Xã đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, sớm hơn 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Trong 2 năm 2021 và 2022, xã lần lượt đứng thứ hai và thứ nhất trong huyện về thực hiện cải cách hành chính. Nam Trung còn là xã dẫn đầu huyện trong thực hiện phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đồng chí Vương Phúc Thành, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Sách cho biết: "Cùng với tạo sự thống nhất giữa chủ trương, nghị quyết của cấp ủy với việc triển khai tổ chức thực hiện của UBND, thực hiện Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã yêu cầu phải nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền".

Dù có nhiều ưu điểm song kết quả thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã còn hạn chế. Đề án số 02-ĐA/TU về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2030 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt mục tiêu đến hết năm 2025 toàn tỉnh có ít nhất 30% số Bí thư cấp ủy cấp xã đồng thời là Chủ tịch UBND. Tuy nhiên, hiện trong tỉnh mới có 42 trong tổng số 235 đơn vị hành chính cấp xã (đạt gần 18%) đang thực hiện mô hình trên, ít hơn 16 đơn vị so với thời điểm ban hành Đề án số 02-ĐA/TU vào tháng 8.2021.


Đồng chí Nguyễn Văn Bền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Trung (Nam Sách) giao việc cho công chức địa chính - xây dựng và môi trường xã

Còn khó khăn

Theo lãnh đạo nhiều địa phương trong tỉnh, khó khăn nhất trong thực hiện chủ trương trên chính là lựa chọn được cán bộ có đủ phẩm chất, uy tín, năng lực để đảm đương được công việc "2 trong 1" ở địa phương. Có những nơi khi đảm nhiệm 2 chức danh thì cán bộ thường nghiêng về thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND, còn công tác Đảng thường giao cho đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Có nơi cán bộ chỉ có kinh nghiệm về công tác Đảng khi làm Bí thư Đảng ủy nên khi đảm nhiệm thêm vai trò Chủ tịch UBND cấp xã còn lúng túng, chưa thuần thục trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền.

Một số nơi từng thực hiện chủ trương trên nhưng khi có sự thay đổi về công tác cán bộ thì không tiếp tục thực hiện được. Đồng chí Vũ Xuân Đạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tứ Kỳ cho biết người được lựa chọn đảm nhiệm 2 vị trí này phải là những người có trình độ, năng lực, chuyên môn cao, có thể bao quát, điều hành và xử lý công việc linh hoạt, khoa học.

Trao đổi với một số đồng chí Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã thì việc đảm nhiệm 2 chức danh cũng khiến khối lượng, áp lực công việc phải xử lý hằng ngày rất lớn. Nhiều lãnh đạo xã loại 2 đề xuất tỉnh nghiên cứu, xem xét thực hiện tăng thêm 1 Phó Chủ tịch UBND theo quy định để san sẻ công việc của khối chính quyền.

Cùng với những nguyên nhân trên, thực tế cho thấy việc chưa quyết tâm thực hiện, quyết đoán trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ của một số cấp ủy, chính quyền cấp huyện cũng là lý do khiến các địa phương chưa đạt mục tiêu 30% số đơn vị hành chính cấp xã có Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã. Hải Dương đang triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Các địa phương phải rà soát, xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ ở những đơn vị thuộc diện phải sắp xếp cũng khiến việc thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND thời gian tới khó khăn hơn.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 1
Truy cập hôm nay: 249517
Tổng lượt truy cập: 34571382