Logo
 

Thẩm định hồ sơ quy hoạch tỉnh Hải Dương

Chiều 20.6, tại Hà Nội, Hội đồng Thẩm định quốc gia tổ chức hội nghị thẩm định hồ sơ quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Đồng chí Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề nghị tỉnh Hải Dương tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng Thẩm định Quốc gia, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh

Đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định quốc gia chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; đại diện các bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, thành viên của Hội đồng Thẩm định quốc gia, lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành của Hải Dương.


Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng nhấn mạnh Hải Dương không đặt nặng mục tiêu tăng trưởng nhanh mà hướng tới ổn định, bền vững

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng cho biết Hải Dương xác định xây dựng quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Việc thực hiện tốt quy hoạch tỉnh sẽ góp phần vào sự phát triển chung của vùng, khu vực và quốc gia. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, Hải Dương đã quyết liệt chỉ đạo, thường xuyên rà soát và từng bước hoàn thiện quy hoạch trên cơ sở tích hợp các lĩnh vực, chuyên ngành.

Quá trình nghiên cứu lập quy hoạch là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan. Hồ sơ quy hoạch được lấy ý kiến rộng rãi của nhiều cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư. Sau khi hoàn thiện, thông qua các bước ở cấp tỉnh, Hải Dương đã tổ chức xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương, 14 tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng và lân cận. Qua đó tiếp thu, chỉnh sửa trước khi chính thức trình Hội đồng Thẩm định quốc gia. Với cách tiếp cận mới, biện chứng, khoa học và sử dụng nhiều phương pháp khác nhau trong công tác lập quy hoạch đã đánh giá đầy đủ, khách quan hiện trạng phát triển của tỉnh. Làm rõ điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức để xây dựng tầm nhìn, định hướng, mục tiêu, đưa ra các phương án phát triển và các giải pháp để tổ chức thực hiện.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng khẳng định Hải Dương luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng khẳng định trong quá trình lập quy hoạch, tỉnh đã chỉ đạo các ngành cập nhật những quy hoạch, định hướng chiến lược cấp quốc gia, cấp vùng theo từng chuyên ngành, lĩnh vực. Trong đó, tập trung định hướng phát triển, kết nối với các tỉnh, thành phố lân cận, đặc biệt là hệ thống giao thông, thương mại, dịch vụ, logistics. Kết nối các quần thể di tích, danh thắng cấp quốc gia, quốc tế để tôn tạo, phát huy giá trị và tạo động lực phát triển liên vùng. Ngoài ra, quy hoạch có sự kế thừa, tiếp nối và phát triển đối với từng ngành, lĩnh vực theo từng giai đoạn. Phân bổ và sử dụng đất đai, tài nguyên, không gian một cách hợp lý, hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng Thẩm định quốc gia nêu ý kiến phản biện về sự phù hợp của quy hoạch với nhiệm vụ lập quy hoạch, phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện đặc thù phát triển của tỉnh. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế-xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hệ thống đô thị, nông thôn. Phương hướng phát triển các ngành quan trọng, phương án tổ chức hoạt động kinh tế-xã hội, hệ thống nông thôn, đô thị và các khu chức năng. Phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Phân bổ khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện. Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng bảo vệ tài nguyên, đa dạng sinh học, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Thành viên Hội đồng Thẩm định quốc gia cũng đề nghị Hải Dương làm rõ danh mục dự án và thứ tự ưu tiên thực hiện, giải pháp huy động nguồn lực. Hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu cần phải tiếp tục rà soát, kiểm tra. Đối với báo cáo đánh giá môi trường chiến lược phải làm rõ cấu trúc, phạm vi, phương pháp để đánh giá, dự báo chính xác, hiệu quả các vấn đề liên quan đến môi trường.


Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trọng Hanh phản biện các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng cảm ơn ý kiến tham gia đóng góp của các thành viên Hội đồng Thẩm định quốc gia để Hải Dương tiếp thu, hoàn chỉnh bản quy hoạch đúng, trúng nhất đặt trong quy hoạch chung của khu vực và cả nước để triển khai thực hiện. Trong quy hoạch, tỉnh xác định vị trí đang ở đâu để xây dựng mục tiêu cụ thể, tạo sự tăng trưởng bền vững. Trong đó, tỉnh coi trọng công nghiệp, nhưng vẫn quan tâm lĩnh vực nông nghiệp.

Để phát triển thành tỉnh công nghiệp, Hải Dương đã bố trí đủ quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư theo hướng sử dụng ít đất nhưng hiệu quả cao, gắn với bảo vệ môi trường; quan tâm phát triển dịch vụ và du lịch tâm linh, du lịch sinh thái. Đó là những căn cứ để xác định mục tiêu tăng trưởng, phát triển trong thời gian tới. Khẳng định Hải Dương có nhiều lợi thế phát triển, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành Trung ương ủng hộ Hải Dương để đạt mục tiêu đề ra trong thời gian tới.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao các ý kiến tham gia và khẳng định tỉnh Hải Dương đã và đang nghiêm túc thực hiện quy hoạch với tư duy mới, tầm nhìn mới và khát vọng phát triển. Cung cấp thông tin, qua các lần bỏ phiếu đối với từng nội dung trong quy hoạch đều có 100% số phiếu đồng ý thông qua trên cơ sở đề nghị tiếp thu chỉnh sửa. 


Quang cảnh hội nghị thẩm định hồ sơ quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề nghị tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia, giải trình làm rõ một số nội dung liên quan đến lợi thế cạnh tranh và thách thức phát triển của tỉnh. Rà soát lại một số định hướng phát triển phù hợp với quy hoạch vùng và quy hoạch ngành đã lập và đang lập cho trùng khớp. Hội đồng thống nhất với quan điểm và mô hình phát triển của tỉnh theo hướng nhanh, bền vững, cân bằng, hài hòa, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Quản lý tiết kiệm, hài hòa tiềm năng đất đai. Phát huy các giá trị về văn hóa và con người của Hải Dương. 

Ủng hộ tỉnh Hải Dương xây dựng quy hoạch phát triển khu kinh tế chuyên biệt và phát triển dịch vụ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị địa phương sớm đề xuất quy hoạch để tạo động lực phát triển. Trong phát triển đô thị cần gắn với quy hoạch khu công nghiệp và quy hoạch hạ tầng giao thông. Quan tâm đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để tạo động lực thúc đẩy phát triển.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 5
Truy cập hôm nay: 249856
Tổng lượt truy cập: 35320774