Logo
 

Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính

Sáng 25.8, UBND tỉnh Hải Dương triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025.

anh-hung.jpg

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng dự.

Dự hội nghị còn có lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường; thị trấn thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 -2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng nhấn mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đây cũng là công việc khó, tác động đến tư tưởng, tâm lý của nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về sắp xếp các đơn vị hành chính và sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải xác định việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong giai đoạn 2023-2030. Việc sắp xếp đơn vị hành chính phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đồng thời, phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch xã.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng lưu ý quá trình tổ chức thực hiện phải xác định rõ đối tượng, có lộ trình phù hợp, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch và đồng thuận của nhân dân. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đây là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ các Huyện uỷ, Thành uỷ, Thị uỷ chỉ đạo xây dựng phương án, lộ trình, kế hoạch, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại địa phương theo tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Các sở, ban, ngành của tỉnh, bám sát chức năng, nhiệm vụ, ban hành văn bản hướng dẫn việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, trong đó cần tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc sau khi đã sắp xếp để hình thành những đơn vị hành chính mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng yêu cầu các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp phải đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn; lưu ý lựa chọn, xác định tên gọi của đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp có ý nghĩa, phù hợp với các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương. Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc phối hợp với các cấp chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, ủng hộ, tạo sự thống nhất cao về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

chi-yen.jpg

Đồng chí Sái Thị Yến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương thông tin Kế hoạch triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện việc sắp xép đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025. Sở Nội vụ hướng dẫn về thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và việc công nhận đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025. Sở Tài chính hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng tài sản công khi tiến hành sáp nhập các đơn vị hành chính.

lam.jpg

Chủ tịch UBND huyện Nam Sách Hồ Ngọc Lâm kiến nghị cần có quy định, hướng dẫn cụ thể về việc tạm dừng, bổ nhiệm cán bộ trong sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025

Các ngành, địa phương đã chia sẻ những kinh nghiệm và phản ánh những khó khăn, đề xuất giải pháp khắc phục các vướng mắc để việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 đạt mục tiêu đề ra. Lãnh đạo huyện Nam Sách đề nghị tỉnh cần có quy định, hướng dẫn cụ thể về thời gian thực hiện tạm dừng, bổ nhiệm cán bộ; xem xét việc tạm dừng đầu tư đối với các dự án, công trình giao thông. Lãnh đạo thị trấn Cẩm Giang (Cẩm Giàng) kiến nghị cần giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với số dôi dư hoặc bị tác động khi thực hiện sắp xếp…

quang-canh.jpg

Quang cảnh hội nghị

Giai đoạn 2023 – 2025, toàn tỉnh Hải Dương có 38 đơn vị hành chính cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn quy định hoặc đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định phải thực hiện sắp xếp.

Trong đó, xã Nhân Huệ (Chí Linh) đề nghị không thực hiện sắp xếp vì sẽ gây khó khăn cho việc đi lại và không phù hợp với tập quán sinh hoạt của người dân. Tổng số đơn vị hành chính cấp xã phải sắp xếp là 60, trong đó có 37 xã thuộc diện phải sắp xếp; 23 xã liên quan liền kề. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, tỉnh Hải Dương sẽ giảm 31 đơn vị, còn 204 đơn vị hành chính cấp xã.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương 

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 249149
Tổng lượt truy cập: 33324383