Logo
 

Hải Dương tập trung nguồn lực cho an sinh xã hội

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Chương trình bảo đảm an sinh xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 vào ngày 9/5, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục tham mưu các giải pháp thực hiện tốt nguồn lực dành cho an sinh xã hội.

img_3965.jpg

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu chủ trì hội nghị

Ngày 9/5, Ban Chỉ đạo Chương trình bảo đảm an sinh xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 họp đánh giá tình hình thực hiện các chương trình an sinh xã hội của tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình bảo đảm an sinh xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đã được ban hành; bảo đảm nguồn lực đầu tư cho các chương trình; phát huy dân chủ của các địa phương trong cân đối, bố trí ngân sách dành cho an sinh xã hội.

img_3981.jpg

Đồng chí Lương Văn Việt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương nêu giải pháp đầu tư hiệu quả các chương trình an sinh thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của tỉnh

Khẳng định thời gian qua, tỉnh Hải Dương đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chương trình chăm lo cho người dân với mục tiêu “Vì dân thụ hưởng”, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan ưu tiên nguồn lực cho phát triển giáo dục, nghề nghiệp, nhất là các trường và nghề trọng điểm. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội; hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp, thiếu việc làm…

img_3971.jpg

Đồng chí Trần Thị Hải Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính phân tích kết quả của một số chương trình an sinh xã hội đã và đang triển khai thời gian qua

Thời gian tới, Hải Dương sẽ tập trung thực hiện nhiều chính sách liên quan đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo điều kiện cho người nghèo an cư, tăng thu nhập. Tại những địa phương còn nhiều hộ nghèo cần phân tích kỹ nguyên nhân và tìm giải pháp giúp họ thoát nghèo bền vững. Thực hiện chính sách an sinh xã hội phải bảo đảm công bằng, hài hòa giữa các đối tượng.

Năm 2024, Hải Dương dành hơn 2.000 tỷ đồng thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Từ năm 2021 đến tháng 4/2024, các sở, ban, ngành của tỉnh Hải Dương đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 23 nghị quyết thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tập trung vào các nhóm an sinh dành cho lao động, y tế, giáo dục và đào tạo…

Nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của chương trình an sinh xã hội tại Hải Dương đã đạt được những kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,69% (năm 2022) xuống còn 1,34% (năm 2023). Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm duy trì ở mức dưới 2%...

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 5
Truy cập hôm nay: 249561
Tổng lượt truy cập: 34820956