Logo
 

Gia Lộc vượt nhiều chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện

Dù còn nhiều khó khăn nhưng huyện Gia Lộc đã đề ra các giải pháp kịp thời, nỗ lực hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.


Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Chiều 28.6, Huyện ủy Gia Lộc tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới, huyện Gia Lộc cần bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị để thực hiện kịp thời các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh.

Tập trung rà soát các quy hoạch để xác định các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, phát huy lợi thế từng vùng. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra và kết luận thanh tra. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường. Giữ vững những kết quả về văn hóa, y tế, giáo dục, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và dành nguồn lực nhiều hơn để bảo đảm an sinh xã hội. 


Lãnh đạo Huyện ủy Gia Lộc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên

Tập trung nâng cao chất lượng, bảo đảm thời gian chuẩn bị nội dung các báo cáo, tờ trình tại các kỳ họp, hội nghị để nâng cao chất lượng ban hành chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, hướng tới xây dựng chính quyền số.

Nửa nhiệm kỳ qua, huyện Gia Lộc đã cơ bản thực hiện tốt mục tiêu kép vừa tập trung phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 11 trong tổng số 17 mục tiêu của huyện đạt và vượt tiến độ theo kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,9%/năm, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh là 8,58%/năm. Tổng diện tích gieo trồng hằng năm đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Toàn huyện có 64 vùng, tổng diện tích 925 ha sản xuất theo hướng an toàn (tăng 6 vùng, diện tích 73 ha). Đến nay, có 2 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao, 8 xã hoàn thiện các tiêu chí, đang chờ UBND tỉnh thẩm định và quyết định công nhận.

Huyện đã công bố và công khai quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Gia Lộc với diện tích 197,8 ha. Công bố quy hoạch cụm công nghiệp Toàn Thắng với diện tích 75 ha và đang tiếp tục triển khai các thủ tục chấp thuận đầu tư. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án số 03-ĐA/HU về "Xây dựng thị trấn Gia Lộc đạt tiêu chí đô thị loại IV; hoàn thành quy hoạch và các tiêu chí xây dựng đô thị loại V đối với 6 xã: Toàn Thắng, Đoàn Thượng, Quang Minh, Hồng Hưng, Gia Tân, Gia Khánh giai đoạn 2021 - 2025, tạo tiền đề đến năm 2030, huyện Gia Lộc đạt tiêu chí đô thị loại IV". Gia Lộc đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch, hồ sơ quy hoạch điều chỉnh, mở rộng thị trấn Gia Lộc đến năm 2035.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Huyện đã cơ bản hoàn thành việc chỉnh trang thị trấn Gia Lộc tại các tuyến đường trung tâm làm thay đổi cơ bản diện mạo, bộ mặt của trung tâm huyện theo hướng hiện đại, văn minh. Duy trì tất cả 64 trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia. Toàn huyện có thêm 15 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (đạt mục tiêu). Tỷ lệ làng, khu dân cư văn hóa, cơ quan văn hóa đạt 100% (vượt 10% mục tiêu đại hội). Duy trì tốt các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm.

Huyện ủy Gia Lộc đã tập trung kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, nhất là lĩnh vực liên quan đến công tác quản lý đất đai; kiểm tra có trọng điểm, mở rộng giám sát để phòng ngừa vi phạm. Việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết đơn thư tố cáo được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên. Hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội có nhiều biến chuyển, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế- xã hội. 

Nguồn Báo điện tử Hải Dương