Logo
 

Chú trọng phần hội trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là cơ sở để củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, tăng cường đồng thuận xã hội.

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị

Chiều 16.6, Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Dương tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn, khu dân cư giai đoạn 2003-2023.

Các đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đức Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Ủy ban MTTQ các cấp, nhất là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nói riêng và các phong trào thi đua yêu nước nói chung ở các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu đề nghị để nâng cao chất lượng và nhân rộng những giá trị tốt đẹp của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh cần tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Tăng cường phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, khuyến khích đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy vai trò làm chủ, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức ngày hội. Bên cạnh phần lễ trang trọng, ý nghĩa, thiết thực cần tập trung làm phong phú hơn nội dung phần hội để thật sự là ngày hội của toàn dân, thu hút ngày càng đông đảo nhân dân tham gia. Qua đó kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc để phối hợp giải quyết ngay từ cơ sở... 


Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh trao bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể có thành tích tiêu biểu

Trải qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, vị trí, vai trò của hệ thống MTTQ ngày càng được nâng cao. 100% số thôn, khu dân cư duy trì nền nếp tổ chức ngày hội. Năm 2022, có 70% số thôn, khu dân cư tổ chức được cả phần lễ và phần hội, 30% tổ chức được phần lễ, 50% tổ chức được bữa cơm đại đoàn kết. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh đã cổ vũ tinh thần nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, từ đó giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.


Các đại biểu dự hội nghị

Thời gian tới, Uỷ ban MTTQ các cấp sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội, đưa ngày hội trở thành diễn đàn dân chủ hằng năm để các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tham dự, thể hiện sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Duy trì và tiếp tục phấn đấu 100% số thôn, khu dân cư tổ chức ngày hội, trong đó 85% số thôn, khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội, 60% tổ chức bữa cơm đại đoàn kết...

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Uỷ ban MTTQ tỉnh cũng tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 4
Truy cập hôm nay: 249853
Tổng lượt truy cập: 35320771