Logo
 

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu các kỳ họp HĐND tỉnh

Đảng bộ xác định công việc đột phá là nâng cao chất lượng công tác tham mưu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả các kỳ họp của HĐND tỉnh

     Đảng bộ xác định công việc đột phá là nâng cao chất lượng công tác tham mưu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả các kỳ họp của HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025

     Chiều 29.5, Đại hội Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 7 đồng chí. 

     Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh xác định nội dung công việc đột phá là: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả các kỳ họp HĐND tỉnh.

     Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh phấn đấu tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, duy trì nền nếp sinh hoạt chuyên đề. Đảng bộ phấn đấu có 95% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được cấp trên khen thưởng. 

     Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã tập trung làm tốt công tác lãnh đạo tư tưởng, giáo dục chính trị, thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng; lãnh đạo hoàn thành công tác chuyên môn đặc thù là tham mưu, giúp việc và phục vụ với khối lượng công việc lớn, ở nhiều lĩnh vực chuyên môn sâu, rộng. Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh có 3 chi bộ, 27 đảng viên, trong đó có 9 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

     Trước đó, Đảng bộ được tách ra từ Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh từ ngày 5.1.2017.

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 249846
Tổng lượt truy cập: 35070917