Logo
 

Tổ chức Công đoàn phải thực sự của người lao động, vì người lao động

Chiều 14/10, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX nhiệm kỳ 2023-2028.

W_congdoan22.jpg

Các đại biểu dự Đại hội

“Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tới dự.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo các Ban, cơ quan thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; một số đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ; đại diện Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố bạn, Công đoàn ngành y tế Việt Nam; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đông công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh… và 348 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 300.000 đoàn viên, người lao động tỉnh Hải Dương.

W_congdoan4.jpg

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2018-2023, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2023-2028; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. 2 tham luận của đại biểu trình bày tại Đại hội tập trung vào những vấn đề: Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, cải thiện đời sống cho người lao động và phát triển sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp; bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

W_congdoan3.jpg

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tặng hoa chúc mừng Đại hội

Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động có ý thức kỷ luật cao, tác phong công nghiệp

Phát biểu tại đại hội, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả của các cấp Công đoàn tỉnh Hải Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đóng góp quan trọng vào thành quả chung của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn cả nước, góp phần tích cực vào sự phát triển của tỉnh Hải Dương.

W_khang.jpg

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Các đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cũng chỉ rõ một số hạn chế như chất lượng thỏa ước lao động tập thể ở một số đơn vị còn thấp, chưa có nhiều điều khoản có lợi cho đoàn viên, người lao động; nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn có nơi còn chậm đổi mới; còn một bộ phận cán bộ Công đoàn thiếu sâu sát, chưa kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đại diện bảo vệ được quyền lợi chính đáng của người lao động. Phong trào thi đua có nơi còn hình thức, số công nhân, lao động trực tiếp sản xuất được khen thưởng còn ít. Đặc biệt, công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn còn yếu kém, dẫn đến một số sai phạm… Đây là những vấn đề Đại hội cần tiếp tục đi sâu thảo luận, phân tích, đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả để nhanh chóng khắc phục trong nhiệm kỳ mới.

W_thang.jpg

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị các cấp công đoàn ở Hải Dương tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 2 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 2 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới phù hợp với đặc thù của tỉnh. Đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở. Phát huy vai trò và sự chủ động của công đoàn trong việc xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức kỷ luật cao, lối sống văn hóa, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương.

W_doanchutich1.jpg

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Nâng cao số lượng, chất lượng các bản thỏa ước lao động tập thể để đông đảo người lao động được thụ hưởng quyền lợi, gắn bó, cống hiến cho đơn vị, doanh nghiệp. Chủ động tham gia với các cơ quan chức năng giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong công nhân, lao động. Tích cực nghiên cứu, tham mưu đề xuất với tỉnh về cơ chế, chính sách nhằm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động; phối hợp triển khai hiệu quả, sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hơn 5.800 căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân trong tỉnh đến năm 2025; nâng cao hiệu quả các chương trình, mô hình chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên đã và đang phát huy hiệu quả như “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Mái ấm Công đoàn”, “Bữa ăn giữa ca”...

W_bieu-quyet.jpg

Các đại biểu biểu quyết về bầu cử

Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước với nội dung, phương pháp phù hợp với từng loại hình cơ sở, ngành nghề, đối tượng. Định kỳ tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, xây dựng các điển hình tiên tiến và nhân rộng phong trào. Đặc biệt, cần làm tốt hơn nữa phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” nhằm tạo điều kiện giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm, đưa tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, góp phần củng cố vững chắc khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức.

W_bo-phieu.jpg

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương khoá XIX

Để Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Công đoàn tỉnh Hải Dương sớm được hiện thực hóa trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh khóa XIX tập trung củng cố tổ chức, xốc lại tinh thần làm việc của cán bộ để bắt đầu một nhiệm kỳ mới. Ban hành ngay Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết với các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; ưu tiên nguồn lực để thực hiện các khâu đột phá. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh cụ thể hóa chương trình công tác phù hợp với từng địa bàn, cơ sở.

W_banchaphanh1.jpg

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương khóa XIX nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 35 đồng chí

Nhân rộng, tôn vinh các mô hình, sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đề nghị các cấp Công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống của giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam đến đoàn viên, người lao động. Cần đặc biệt chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, tạo sự gắn kết giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức Công đoàn để Công đoàn thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

W_quangcanh.jpg

Quang cảnh Đại hội

Chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền, cơ quan chuyên môn nhằm góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chú trọng phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, bồi dưỡng, nhân rộng, tôn vinh các mô hình, sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.

Nâng cao chất lượng hoạt động góp ý, giám sát, phản biện xã hội, nhất là đối với những chủ trương, chính sách liên quan đến người lao động và hoạt động Công đoàn. Quan tâm phối hợp bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên là công nhân ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp để bổ sung cho Đảng những cán bộ xuất sắc, trưởng thành từ phong trào công nhân, góp phần tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

Các đại biểu dự Đại hội nêu cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa mới, bảo đảm cơ cấu, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; đồng thời, bầu chọn những đại biểu ưu tú, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tiếng nói của đoàn viên, người lao động Hải Dương tham dự, đóng góp vào thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cấp Công đoàn trong tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương khóa XIX nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 35 đồng chí.

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, tại phiên thứ nhất, Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đại hội chia 4 tổ để thảo luận về dự thảo sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, dự thảo văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, văn kiện Đại hội XIX Công đoàn tỉnh; về cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh khóa XIX…

Sáng mai 15/10, tại phiên cuối cùng, Đại hội nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương khóa XIX nhiệm kỳ 2023-2028 bầu Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX nhiệm kỳ 2023-2028.

Hải Dương hiện có 291.382 công nhân lao động, trong đó có 278.130 đoàn viên công đoàn, tăng 64.996 người so với đầu nhiệm kỳ (vượt 16,4% chỉ tiêu được giao). Thu nhập bình quân của cán bộ, công chức khối hành chính sự nghiệp từ 7,5-8 triệu đồng/người/tháng, khối sản xuất, kinh doanh từ 6,5 -7 triệu đồng/người/tháng. 5 năm qua, các cấp công đoàn ở Hải Dương đã trao tặng 336.454 suất quà và 6.748 vé xe cho công nhân, lao động khó khăn, ở xa về quê ăn Tết với tổng số tiền hơn 77,2 tỷ đồng; hỗ trợ cho gần 9.000 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã vận động công chức, viên chức, người lao động ủng hộ hơn 45 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Phòng chống dịch Covid-19”… Phối hợp xây dựng và sửa chữa 87 ngôi nhà “mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Có 7.812 đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp, trong đó 6.212 đoàn viên đã được kết nạp vào Đảng. Công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh đã đề xuất được 765 đề tài nghiên cứu khoa học làm lợi 8.735 tỷ đồng; 59.268 sáng kiến cải tiến và sáng kiến kinh nghiệm làm lợi 23.531 tỷ đồng.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 249263
Tổng lượt truy cập: 33822954