Logo
 

Thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường

Sáng 30.6, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (1.7.2003 - 1.7.2023).


Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Sở Tài nguyên và Môi trường

Các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tới dự lễ kỷ niệm.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường qua các thời kỳ...
 


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng khẳng định, 20 năm qua, các thế hệ cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường đã luôn nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND giao, góp phần không nhỏ trong sự phát triển chung của tỉnh. Ngành tài nguyên và môi trường đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường phù hợp với thực tiễn của địa phương. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn. Việc lấn chiếm, vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản đã từng bước được ngăn chặn, xử lý. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng đi vào nền nếp. Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã bám sát vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần tích cực vào việc sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách cho địa phương. Công tác bảo vệ môi trường đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn xã hội, nhất là việc tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng biểu dương, ghi nhận những thành tích của ngành tài nguyên và tôi trường trong chặng đường 20 năm qua.


Đồng chí Hoàng Văn Thực, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và bế mạc hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, hiện nay, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị toàn ngành tài nguyên và môi trường tỉnh tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường. Xây dựng Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên. 


Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương

Sở Tài nguyên và Môi trường cần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trách nhiệm, chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn cao, có bản lĩnh, tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả và đề cao vai trò người đứng đầu, thúc đẩy bộ máy với phương châm sáng tạo, hành động hiệu quả phục vụ người dân, phục vụ doanh nghiệp và đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường cần quan tâm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của tỉnh liên quan đến đất đai để thống nhất và tháo gỡ các nội dung còn bất cập. Sở tham mưu cho tỉnh sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất các dự án, thẩm định đánh giá tác động môi trường, cấp phép khai thác khoáng sản. Tập trung hoàn thành việc lập, phê duyệt các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với tầm nhìn dài hạn để phân bổ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực tài nguyên đáp ứng yêu cầu thực hiện chiến lược phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng tài nguyên số để đưa vào vận hành hệ thống thông tin cơ sơ sở dữ liệu về đất đai tập trung, thống nhất, đa mục tiêu, tích hợp và liên thông. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tiếp cận quản lý theo mục tiêu, đánh giá dựa trên kết quả, cải cách triệt để, rút gọn. 


 Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm

Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường cần tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Đẩy mạnh hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở cơ sở; tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quyết định, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Chủ động phối hợp xây dựng và tham mưu đề xuất lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các nhiệm vụ của ngành tài nguyên và môi trường trong thời gian tới hết sức nặng nề. Với truyền thống vẻ vang, sự đồng lòng, đoàn kết và tinh thần đổi mới, quyết tâm cao của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng toàn ngành sẽ khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.

Ngày 1.7.2003, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 1593/QĐ-UB về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường. Khi mới thành lập, sở có 99 người với 7 phòng chuyên môn và 2 đơn vị sự nghiệp. Trải qua quá trình chia tách, sáp nhập, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường có 6 phòng chuyên môn, 1 chi cục và 5 đơn vị sự nghiệp với tổng số 343 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hệ thống tổ chức quản lý của ngành ngày càng ổn định, trong đó có 12 phòng Tài nguyên và Môi trường ở cấp huyện với 77 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 327 công chức địa chính ở cấp xã.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 1
Truy cập hôm nay: 249865
Tổng lượt truy cập: 35320783