Logo
 

Phát động phong trào thi đua "Xoá nhà tạm, nhà dột nát"

Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc (tỉnh Hoà Bình), Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến Lễ phát động phong trào thi đua "Xoá nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước đến năm 2025.

cdnmedia.baotintuc.vn-upload-scmm7uuw1w36alr4yuukq-files-2024-04-1304-_thu-tuong3-130424.jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì hội nghị.

Cùng dự lễ phát động có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ trong cả nước.

img_0261.jpg

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương và các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: TIẾN MẠNH

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hải Dương có các đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Ngọc Bích, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, nhiều sở, ban, ngành, cơ quan của tỉnh có liên quan và MTTQ cấp huyện.

Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát vào năm 2025

Xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm giúp cho người nghèo có điều kiện thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, các cấp, ngành trong hàng chục năm qua. Tính từ năm 2000 đến 2023, hơn 1,7 triệu căn nhà Đại đoàn kết đã được xây mới và sửa chữa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, theo rà soát, tổng số hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở chưa đảm bảo “3 cứng” theo chiều thiếu hụt về chất lượng là hơn 315.000 hộ.

Phát biểu phát động phong trào thi đua Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước từ nay đến năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sau 76 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948), đất nước ta đã và đang phát động nhiều phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn, cổ vũ động viên nhân dân cả nước, khơi dậy lòng yêu nước thương dân, ý chí tự lực, tự cường, huy động hiệu quả sức người, sức của, sức mạnh nhân dân vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, làm nên thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực, đồng thuận của người dân, doanh nghiệp và sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, như đánh giá của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Kết quả trên có ý nghĩa rất to lớn, khẳng định ý chí, quyết tâm cao của toàn Đảng, cả hệ thống chính trị, của toàn quân và toàn dân ta trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, thể hiện tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế độ ta, không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội, không hy sinh an sinh xã hội, bảo vệ môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần. Tuy nhiên, hiện nay cả nước vẫn còn trên 315.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ về nhà ở.

img_0266.jpg

Các đại biểu ở điểm cầu Hải Dương theo dõi bài phát biểu của Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính tại lễ phát động. Ảnh: TIẾN MẠNH

Thủ tướng nhấn mạnh, để hỗ trợ các hộ nghèo có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững, cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, toàn dân cần chung tay có hành động cụ thể để giải quyết dứt điểm nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có khó khăn về nhà ở để toàn dân được hưởng thành quả của độc lập tự do, thành quả của quá trình đổi mới đúng với tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, phải quan tâm, chăm lo tốt nhất đến những vấn đề chính sách xã hội cho người dân, như lời Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu tại Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII.

Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/1/2023, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 "xoá bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu".

Cho biết, phong trào thi đua Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước là cụ thể hóa Nghị quyết 42-NQ/TW, với mục tiêu là vận động xây dựng, sửa chữa 170.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cả nước từ nay đến hết năm 2025, Thủ tướng tin tưởng phong trào có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cao đẹp sẽ nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ tích cực của các tổ chức, cá nhân, toàn xã hội và của toàn dân.

Để tạo khí thế thi đua sôi nổi và triển khai hiệu quả phong trào, Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp trong cả nước phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm với cộng đồng xã hội, nhất là với người nghèo; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

Thủ tướng đề nghị phát huy các nguồn lực của nhà nước, của xã hội, doanh nghiệp và của toàn dân; phát huy truyền thống, văn hóa tốt đẹp của dân tộc về tinh thần tương thân tương ái "là lành đùm lá rách", "lá rách đùm lá rách hơn" để có đủ nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu đề ra; bảo đảm các quy định, cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả để thực hiện chương trình; đảm bảo chất lượng công trình và đúng đối tượng thụ hưởng; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, công khai minh bạch, chống tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng cho biết, Trung ương sẽ dành nguồn vốn ngân sách theo các chương trình, đề án hỗ trợ về nhà ở cho người dân, nhất là 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các bộ, ngành, địa phương bố trí, phân bổ đủ vốn cho các chương trình theo kế hoạch đề ra; đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tích cực tham gia, chung tay, đóng góp, hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát bằng nhiều cách khác nhau trong điều kiện có thể cao nhất.

"Tất cả các chủ thể có liên quan, mỗi người, mỗi tổ chức trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, phát huy hết khả năng, tâm huyết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo để chung tay, góp sức tạo phong trào sâu rộng, thực chất, hiệu quả thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát", Thủ tướng kêu gọi.

Tích cực, hiệu quả, không màu mè, hình thức

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý có hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ người dân có công ăn, việc làm, sinh kế, không chỉ thoát nghèo và tiến tới có cuộc sống sống ấm no, đủ đầy hơn; tiếp tục rà soát, đánh giá, thực hiện có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình; nghiên cứu thành lập Quỹ chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước.

Chú thích ảnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu dự Lễ phát động Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu, phát huy cao nhất trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo theo tinh thần “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Thực hiện các công việc một cách chủ động, tích cực, hiệu quả, không màu mè, hình thức, không trông chờ, ỷ lại, không đùn đẩy trách nhiệm. Bảo đảm nghiêm các quy chuẩn, quy trình, quy định và tuân thủ đúng pháp luật trong quá trình thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người dân đúng đối tượng, chất lượng, thiết thực, hiệu quả, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Các cơ quan thông tin truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội để mọi người ủng hộ, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm trong chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị tác động tiêu cực do thiên tai, biến đổi khí hậu, không ai bị bỏ lại phía sau. Các cơ quan báo chí, MTTQ và các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, với sự chung tay góp sức, đồng lòng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân, phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát sẽ lan tỏa rộng khắp trong xã hội, cộng đồng và sẽ thành công tốt đẹp, đạt hiệu quả thực chất, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, sự phát triển hùng cường, thịnh vượng của đất nước.

Tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, thay mặt Đoàn Chủ tịch gửi lời kêu gọi tới các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài hưởng ứng phong trào thi đua Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Trong đó nhấn mạnh, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, tri ân tất cả những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp vì hạnh phúc của những người còn nhiều khó khăn.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệt liệt hưởng ứng nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Với thông điệp “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”; tha thiết kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài chung tay, góp sức, người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều.

Mức phấn đấu chung là: cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mỗi người góp ít nhất mỗi năm một ngày lương; công nhân, người lao động mỗi năm giúp ít nhất một ngày thu nhập; đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu niên tiết kiệm để giúp đỡ ít nhất 50 nghìn đồng; mỗi hộ gia đình có mức sống từ trung bình trở lên ủng hộ ít nhất 100 nghìn đồng.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hướng dẫn cụ thể về cách thức ủng hộ, theo dõi chặt chẽ và cam kết sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai minh bạch.

Chú thích ảnh

Đại diện nhân dân các dân tộc, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hoà Bình tham dự buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Ngay tại buổi lễ, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước với tổng số kinh phí tiếp nhận ủng hộ là 336 tỷ đồng, đủ để xây dựng 6.720 căn nhà cho các hộ khó khăn về nhà ở. Trong đó, Công ty Cổ phần tập đoàn SOVICO ủng hộ 100 tỷ đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Thương tín ủng hộ 100 tỷ đồng...

Ban vận động quyết định phân bổ đợt một, ưu tiên cho 40 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao, có số lượng lớn nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ. Trong đó, 24 địa phương được hỗ trợ mức 10 tỷ đồng, 16 địa phương được hỗ trợ mức 5 tỷ đồng. Thay mặt Ban vận động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao kinh phí hỗ trợ các tỉnh: Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, mỗi địa phương 10 tỷ đồng. Đồng thời, trao kinh phí hỗ trợ làm nhà cho 100 hộ gia đình trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng.

Ngay sau Lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã đi thăm, động viên công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát của một số hộ gia đình trên địa bàn huyện Đà Bắc. Trong đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, động viên công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình ông Xa Văn Vọng, dân tộc Tày ở xóm Sơn Phú, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc - là hộ nghèo, vợ bị bệnh ung thư, có 5 khẩu, không có nhà phải đi ở nhờ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ ở địa phương tiếp tục quan tâm, vận động, huy động người dân trong thôn, xã cùng góp ngày công xây dựng nhà cho các gia đình. Qua đó, vừa thắt chặt đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm; vừa giúp các gia đình có nơi ở mới khang trang, có điều kiện ổn định cuộc sống, đảm bảo sức khỏe, nuôi dạy con cái và thoát nghèo.

Hải Dương vẫn còn những gia đình gặp khó khăn về nhà ở

Theo lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Hải Dương đã hoàn thành việc xoá nhà tạm, nhà tranh vách đất cho các hộ nghèo từ năm 2004. Tuy nhiên, số hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện nay gặp khó khăn về nhà ở cần hỗ trợ sửa chữa, xây mới vẫn còn nhưng không đủ khả năng. Năm 2023, toàn tỉnh có 649 hộ nghèo, khó khăn về nhà ở đáp ứng các điều kiện để được hỗ trợ xây mới, sửa chữa. Tuy nhiên, chỉ có hơn 300 hộ có khả năng đối ứng. Ngoài nguồn lực hỗ trợ từ Nhà nước, rất cần sự chung tay, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để những hộ còn lại không có khả năng đối ứng có điều kiện được sống trong căn nhà tốt hơn.

Những năm qua, hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở luôn được tỉnh Hải Dương quan tâm. Chỉ tính riêng năm 2023, MTTQ và Ban vận động Quỹ ''Vì người nghèo'' các cấp trong tỉnh đã tặng hơn 16.000 suất quà Tết với tổng trị giá 8,25 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 112 ngôi nhà "đại đoàn kết", sửa chữa 50 ngôi nhà cho hộ nghèo với tổng số tiền 6 tỷ đồng. Các tổ chức thành viên vận đồng nguồn lực hỗ trợ xây mới 40 ngôi nhà, sửa chữa 20 ngôi cho các đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 4 tỷ đồng.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 3
Truy cập hôm nay: 248824
Tổng lượt truy cập: 32328143