Logo
 

Lan toả giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng

Hội thảo khoa học là một trong những hành động thiết thực tuyên truyền, phổ biến nội dung và lan tỏa ý nghĩa, tác dụng to lớn của tác phẩm đến đông đảo cán bộ, đảng viên, người dân.

phobttt.jpg

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội thảo

Chiều 9/11, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức Hội thảo khoa học “Giá trị tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ý nghĩa đối với công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh hiện nay”.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương; PGS.TS. Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Tiến Phụng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương dự hội thảo.

dsc_2424.jpg

Đồng chí Vũ Tiến Phụng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương phát biểu đề dẫn hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Hiệu khẳng định tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu rất giá trị cả về lý luận và thực tiễn, có thể coi là “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Việc tổ chức hội thảo khoa học là một trong những hành động thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến nội dung và lan tỏa ý nghĩa, tác dụng to lớn của tác phẩm đến đông đảo cán bộ, đảng viên, người dân. Qua đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực...

vutrong(1).jpg

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương tham luận tại hội thảo

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu đề nghị các đại biểu dự hội thảo tập trung thảo luận, trao đổi những vấn đề mang tính học thuật, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, đi sâu phân tích làm sáng rõ giá trị, ý nghĩa lý luận, thực tiễn của cuốn sách. Phân tích, đề xuất các giải pháp nhằm vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền tỉnh trong sạch, vững mạnh. Vận dụng sáng tạo trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh, góp phần hiện thực hoá khát vọng xây dựng Hải Dương đến năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại.

cuonnggg(1).jpg

PGS.TS. Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại hội thảo

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu đề nghị sau hội thảo, Trường Chính trị tỉnh tuyên truyền rộng rãi nội dung, kết quả của hội thảo, vận dụng đúng đắn, phù hợp các bài học kinh nghiệm được rút ra từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực vào công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh và đưa những tư tưởng cơ bản của tác phẩm thành hành động thực tế.

quangcanh.jpg

Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo, 6 ý kiến tham luận đã khẳng định giá trị, ý nghĩa tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đề xuất các giải pháp nhằm quán triệt và vận dụng tư tưởng của tác phẩm trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng như trong công tác nghiên cứu, giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh...

chithu-8e594bd758d9af8aa063c512bbcd25f8(1).jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Nhật Thu, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu kết luận hội thảo

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Nhật Thu, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đánh giá các tham luận tại hội thảo với hàm lượng trí tuệ cao đã khẳng định giá trị, ý nghĩa lý luận, thực tiễn to lớn trong tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời liên hệ với thực tiễn và kiến nghị các giải pháp trong công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị của Trường Chính trị tỉnh...

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 3
Truy cập hôm nay: 248824
Tổng lượt truy cập: 32328143