Logo
 

Khai mạc Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương

Sáng 11/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII khai mạc Hội nghị lần thứ 19.

Các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị lần này tập trung thảo luận, cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý II và những tháng cuối năm 2024; Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Hải Dương.

z5336539959088_c3bcf7a47d63b834b426806d64cce9c2.jpg

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị cũng sẽ xem xét báo cáo quyết toán ngân sách Đảng năm 2023 và dự toán ngân sách Đảng năm 2024; báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng nhấn mạnh, theo quy chế làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng và cả năm. Tuy nhiên, năm 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đây cũng là năm đầu triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến 2050. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe, thảo luận và cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II và những tháng cuối năm 2024 để quán triệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành những chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương chủ trì hội nghị

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương chủ trì hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đánh giá với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, tăng trưởng kinh tế của tỉnh quý I ước tăng 9,81% so với cùng kỳ năm trước và tăng cao hơn so với kịch bản tăng 7,89% đề ra, xếp thứ 6/63 địa phương toàn quốc (cả nước ước khoảng 5,66%) và đứng thứ 2/11 vùng đồng bằng sông Hồng. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 7.390 tỷ đồng, đạt 37,6% so với dự toán cả năm, tăng 29,3% so với cùng kỳ. Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác an sinh xã hội được các cấp, các ngành quan tâm; đời sống của nhân dân cải thiện…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu phát biểu gợi ý thảo luận

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu phát biểu gợi ý thảo luận

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng khẳng định có được những kết quả trên là nhờ vào sự vào cuộc rất tích cực của cả hệ thống chính trị, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất cao của tập thể Ban Chấp hành, các cấp, các ngành địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội.

dsc_2436(1).jpg

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự hội nghị

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn còn một số hạn chế. Dù phần lớn từ nguyên nhân khách quan nhưng vẫn còn một số hạn chế do nguyên nhân chủ quan, cần được khắc phục.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đề nghị đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung hội nghị lần này xem xét. Trong đó, cần tập trung làm rõ những hạn chế, phân tích sâu sắc nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, chỉ rõ những điểm nghẽn phải sớm khắc phục; xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội các quý còn lại năm 2024.

z5336537500417_627c696a12fff9291f40b99ad35519b0.jpg

Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt một số văn bản mới của Trung ương

Phát biểu gợi ý thảo luận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá, đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục cải cách hành chính thực chất, tạo hài lòng của người dân, doanh nghiệp; tìm giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung xử lý các dự án chậm tiến độ; tăng thu ngân sách, giải quyết nợ xây dựng cơ bản ở cấp xã; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị, tổ chức, đoàn thể khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức; bảo vệ môi trường...

Sau phiên khai mạc, các đại biểu thảo luận tại tổ. Hội nghị dự kiến làm việc trong 1 ngày.

Tại phiên khai mạc, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt một số văn bản mới của Trung ương:

1. Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

2. Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

3. Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

4. Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 5/1/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

5. Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/1/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

6. Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

7. Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 5/2/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

8. Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 4
Truy cập hôm nay: 248825
Tổng lượt truy cập: 32328144