Logo
 

Hải Dương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương trực tiếp truyền đạt những nội dung quan trọng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Văn hóa Xứ Đông

Sáng 14.6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII và học tập, quán triệt, tuyên truyền tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương dự, chỉ đạo hội nghị và trực tiếp thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII.


Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII

 

Các đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương dự hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; trưởng, phó các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Ban giám hiệu Trường Chính trị tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; báo cáo viên cấp tỉnh; trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc các ban, sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Trường Chính trị tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành: Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh; Bí thư cấp ủy cơ sở, báo cáo viên của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh Hải Dương.


Các đại biểu dự hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương giới thiệu cuốn sách về đấu tranh phòng chống tham nhũng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới tất cả 12 điểm cầu ở các huyện, thị xã, thành phố và 36 điểm cầu cấp cơ sở (gồm Văn phòng UBND tỉnh, 25 điểm cầu các xã, phường thuộc TP Hải Dương và 10 điểm cầu thuộc TP Chí Linh) với tổng số gần 8.800 đại biểu tham dự.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng truyền đạt những nội dung quan trọng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII, đồng thời liên hệ thực tiễn, gắn với tình hình cụ thể tại tỉnh Hải Dương.


Các đại biểu chăm chú học tập các nội dung của hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương giới thiệu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh quán triệt sâu sắc 6 nhóm kết quả, 6 nhóm hạn chế, yếu kém gắn với nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, nhận diện đúng bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ đã được chỉ ra tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII. Đồng thời, đối chiếu với kết quả thực hiện của địa phương, cơ quan, đơn vị để làm cơ sở đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ còn lại trong nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trước mắt, cần tập trung chuẩn bị, tổ chức tốt hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá sâu sắc kết quả đạt được, kiên quyết chỉ ra cụ thể hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, nhất là việc lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp tập trung chỉ đạo với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp. Qua đó, xây dựng báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp với tinh thần thẳng thắn, phê bình và tự phê bình cao, nhìn thẳng vào sự thật để có giải pháp đúng cho thời gian còn lại.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TP Chí Linh. Ảnh: Duy Hưng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền. Tập trung giới thiệu những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt; đồng thời phản ánh kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của tỉnh, các địa phương, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng khẳng định cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hệ thống hóa, giúp chúng ta có nhận thức chung về tham nhũng, tiêu cực, vai trò, tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, phạm vi, nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Cuốn sách tiếp tục khẳng định đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, không thể làm một lần là xong, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, phá hoại. Tác phẩm cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chúng ta cần lấy đó là tấm gương để noi theo.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Miện. Ảnh: Hoàng Nết

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng nhấn mạnh các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu kỹ 4 kết quả nổi bật, 8 bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong 10 năm qua được đề cập trong tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quán triệt, thực hiện 5 nhiệm vụ, giải pháp căn bản và 5 vấn đề cần lưu ý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn đề cập trong tác phẩm vào công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cơ quan tuyên truyền cần tập trung tuyên truyền những nội dung cốt lõi, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm bằng những hình thức phong phú, sáng tạo, hiệu quả.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 248802
Tổng lượt truy cập: 32328121