Logo
 

Hải Dương giảm 28 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp

Tại phiên họp thường kỳ tháng 1 (lần 3) chiều 24/1, UBND tỉnh Hải Dương thảo luận phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành cấp xã của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 1 (lần 3)

Chiều 24/1, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 1 (lần 3) để thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo, tờ trình của các Sở Nội vụ, Xây dựng.

Tại phiên họp, Sở Nội vụ báo cáo việc tiếp thu hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành cấp xã của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025.

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, UBND tỉnh cơ bản thống nhất nội dung báo cáo của Sở Nội vụ. Đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các đại biểu, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện nội dung báo cáo để UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp thu hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025, trước khi báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, đây là nội dung quan trọng, đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan bám sát các mốc thời gian, tiến độ thực hiện bảo đảm quy định. Về thời gian hoàn thiện hồ sơ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp xã hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cấp xã trước ngày 31/3/2024. UBND cấp huyện hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND cấp huyện thông qua, sau đó tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đề án gửi Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2024. UBND tỉnh sẽ hoàn thiện hồ sơ, đề án thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh trình HĐND tỉnh trước ngày 30/4/2024 và hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ Nội vụ. Đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp Sở Nội vụ kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện...

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, tổng số đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh là 38 đơn vị, trong đó có 33 đơn vị đã thực hiện sắp xếp, 5 đơn vị đề nghị không thực hiện sắp xếp (trong đó có 1 đơn vị trên địa bàn TP Chí Linh, 4 đơn vị trên địa bàn TP Hải Dương). Đối với 28 đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp, có 25 đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn diện tích theo quy định, 3 đơn vị hình thành sau sắp xếp đủ tiêu chuẩn.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, trước khi sắp xếp và sau khi thực hiện sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh vẫn được giữ nguyên là 12 đơn vị (gồm 9 huyện, 1 thị xã, 2 thành phố); số lượng đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp giảm 28 đơn vị. Cụ thể, trước khi thực hiện sắp xếp, toàn tỉnh có 235 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 178 xã, 47 phường, 10 thị trấn). Sau sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm xuống còn 207 đơn vị (gồm 151 xã, 46 phường, 10 thị trấn).

Phương án sắp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 và phương án sắp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2026-2023 đã được cập nhật bổ sung vào quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Giai đoạn 2026-2030, trên địa bàn tỉnh không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện sắp xếp, cấp xã dự kiến có 53 đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 248829
Tổng lượt truy cập: 32328148