Logo
 

Giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương

Chiều 17.3, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì các hội nghị để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Chiều 17.3, tại trụ sở làm việc của Thường trực Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy đã diễn ra các hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ chủ chốt của tỉnh để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì các hội nghị. Các đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bỏ phiếu giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đã đọc tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Tờ trình nêu rõ số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, nguồn nhân sự, quy trình nhân sự.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, về số lượng, HĐND tỉnh hiện còn thiếu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Để điều hành hoạt động của HĐND tỉnh hiệu quả, đúng quy định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí cán bộ dự hội nghị bỏ phiếu giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Về chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, căn cứ Đề án nhân sự đã được Trung ương phê duyệt, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu đủ 52 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Từ sau đại hội đến nay, do biến động về công tác cán bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hiện có 49 đồng chí, thiếu 3 đồng chí so với Đề án nhân sự. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, trên cơ sở rà soát nguồn nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bổ sung 3 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Về tiêu chuẩn các chức danh, ngoài tiêu chuẩn chung, chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh cần đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể. Đó là bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; có trình độ, kiến thức toàn diện về pháp luật và quản lý nhà nước; am hiểu về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của tỉnh và đất nước. Có năng lực cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Tỉnh ủy thành nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại; đồng thời chỉ đạo tổ chức giám sát thực hiện hiệu quả. Có năng lực điều hòa, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh trong thực thi pháp luật tại địa phương; giữ mối quan hệ với MTTQ, các đoàn thể nhân dân và nhân dân. Chỉ đạo, giải quyết kịp thời các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri; đại diện tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tổ chức, điều hành hoạt động của HĐND tỉnh hiệu quả, đúng pháp luật…

Quang cảnh hội nghị

Với chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ngoài tiêu chuẩn chung, cần đáp ứng các tiêu chuẩn là cá nhân tiêu biểu của Đảng bộ tỉnh về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác. Có ý thức trách nhiệm, kiến thức toàn diện; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp, xây dựng chương trình làm việc, đề án, chỉ thị, nghị quyết, kết luận… Có năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các chương trình, đề án, nghị quyết của Tỉnh ủy ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công; có tố chất, năng lực lãnh đạo, quản lý…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị các đồng chí dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, đoàn kết, nghiên cứu sâu kỹ các tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng để giới thiệu các đồng chí tiêu biểu, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện vào các chức danh theo quy định.

Cuối các hội nghị, các đồng chí cán bộ dự hội nghị đã bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 1
Truy cập hôm nay: 249865
Tổng lượt truy cập: 35320783