Logo
 

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương

Sáng 21/10, tại Hải Dương, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.

dsc_1304(1).jpg

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo một số cơ quan của Ban Tổ chức Trung ương cùng dự làm việc.

Các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đón tiếp, làm việc với Đoàn công tác Trung ương.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đã báo cáo với đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Đoàn công tác Trung ương kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

dsc_1225(1).jpg

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại buổi làm việc

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, ý kiến chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội tại Hải Dương tiếp tục được nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả. Trong thực hiện mô hình tổ chức cán bộ, toàn tỉnh có 7 trong 12 Bí thư cấp huyện không là người địa phương, 45 trong 235 đơn vị có Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã, 94,75% Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu dân cư. Cấp ủy các cấp trong toàn tỉnh đã kiểm tra 2.601 tổ chức đảng và 2.640 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 1.411 tổ chức đảng và 2.291 đảng viên. Tỉnh thành lập và kịp thời kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh...

dsc_1232(1).jpg

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cho biết trong nửa đầu nhiệm kỳ, tỉnh Hải Dương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, kinh tế phục hồi và phát triển khá rõ nét. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 2021 - 2023 ước tăng bình quân 8,58%/năm; 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 76.608 tỷ đồng, tăng 7,01% so với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh có khoảng 18.000 doanh nghiệp, trong đó có trên 500 doanh nghiệp FDI. Hải Dương là tỉnh thứ 5 trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tổng vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2021-2022 đạt 102,4 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 2,2%/năm…

Hải Dương đang phối hợp với các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc - Vĩnh Nghiêm - Yên Tử là di sản văn hóa thế giới. Các chính sách an sinh xã hội được nâng lên cao hơn qua từng năm, đời sống nhân dân được nâng cao (thu nhập bình quân đầu người năm 2020 là 69,8 triệu đồng, năm 2023 ước đạt 95 triệu đồng). Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố; an ninh - trật tự được bảo đảm tạo nền tảng vững chắc cho kinh tế - xã hội phát triển.

dsc_1249(1).jpg

Quang cảnh buổi làm việc

Cùng với thẳng thắn báo cáo những hạn chế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương sẽ tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Hải Dương sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động tốt nhất công tác tạo nguồn, nhân sự cấp uỷ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhân sự lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo đúng chỉ đạo của Trung ương. Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Dương. Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

dsc_1171(1).jpg

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu phát biểu chào mừng đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Đoàn công tác Trung ương về làm việc tại Hải Dương

Tỉnh sẽ quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thu hút các doanh nghiệp lớn, có uy tín đầu tư vào tỉnh. Huy động các nguồn lực xã hội hóa để thu hút đầu tư vào lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục - thể thao, môi trường. Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa tiêu biểu, nhất là 4 khu di tích quốc gia đặc biệt. Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch và các chính sách về an sinh xã hội, giảm nghèo, bảo trợ xã hội. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh Hải Dương sẽ quyết liệt tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng phương châm “5 rõ” và nỗ lực đạt được những mục tiêu đề ra một cách hiệu quả, đạt mức cao nhất, thực chất. Tỉnh tiếp tục xác định một trong những mục tiêu cao nhất trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính là thúc đẩy kinh tế-xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

dsc_1186(1).jpg

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương báo cáo làm rõ một số nội dung về công tác xây dựng Đảng

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của Hải Dương trong thời gian qua, nhất là trong lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, ý kiến chỉ đạo của Trung ương, sắp xếp tổ chức bộ máy, phát triển Đảng và có một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội cao hơn trung bình cả nước như tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, chuyển đổi số.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cần tự xác định, thực hiện những giải pháp để khắc phục các hạn chế đã chỉ ra một cách chất lượng, thực chất. Hải Dương cần tiếp tục rà soát, phân tích các chỉ tiêu, mục tiêu, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt. Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Dương để phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Tỉnh cũng cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục sắp xếp, điều động cán bộ bảo đảm 100% Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy trong tỉnh không phải người địa phương; làm tốt công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã nhưng cần bảo đảm ổn định, phát triển đời sống người dân.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu công tác phát triển đảng viên ở Hải Dương cần căn cứ vào tình hình thực tiễn và đề ra chỉ tiêu phù hợp, số lượng phải đi cùng với chất lượng. Tỉnh cần nghiên cứu, thí điểm các mô hình quản lý, sinh hoạt Đảng hiệu quả, phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Không chủ quan, lơ là, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tế...

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai mong muốn và chúc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm cao hơn nữa lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tỉnh đề ra, đưa Hải Dương phát triển nhanh hơn, bền vững.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và hứa sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ, đạt được các mục tiêu đề ra.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 3
Truy cập hôm nay: 249858
Tổng lượt truy cập: 35320776