Logo
 

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Đó là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Sáng 22.6, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025 và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm nay.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương ghi nhận, biểu dương những kết quả của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đạt được nửa nhiệm kỳ qua, góp phần vào kết quả, thành tích chung của cả tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cần phát huy những kết quả, thành tích đạt được, đồng thời quyết tâm khắc phục những mặt còn hạn chế, những chỉ tiêu chưa đạt, trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, sát với thực tiễn, phấn đấu thực hiện thắng lợi cả 15 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương cần tập trung, thực hiện tốt hơn trong công tác học tập, tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với tình hình của mỗi tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị. 


Đồng chí  Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương trao giấy khen cho lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng nhấn mạnh Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng để nâng cao vị thế, tiếng nói của Đảng ủy Khối, nhất là chú trọng kiểm tra, giám sát việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực hiện tốt việc này sẽ giúp phòng chống các hạn chế, vướng mắc, vi phạm trong thực hiện quy chế làm việc.

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường sự phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh Hải Dương. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của các đoàn thể trực thuộc. Đẩy mạnh chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên. Chủ động tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh xây dựng, thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thực hiện chuyển đổi số...


Đồng chí Nguyễn Thúy Hà, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo, qua nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương đã thực hiện đạt 12 chỉ tiêu (có một số chỉ tiêu vượt) và còn 3 chỉ tiêu chưa đạt theo nghị quyết đại hội đề ra hằng năm. Sau Đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương đã chủ động tổ chức các hội nghị quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết. Kịp thời phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được thực hiện bài bản theo đúng kế hoạch được giao. Chủ động mời báo cáo viên của Trung ương có kiến thức chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm về nói chuyện chuyên đề cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong toàn Đảng bộ Khối.


Đồng chí Vũ Hữu Kẹo, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương phát biểu tham luận về phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương đã ban hành ban hành Bộ khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ để triển khai thực hiện. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng được chỉ đạo kịp thời. Hằng năm, gần 97% số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 30% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), hơn 3% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ và không có tổ chức cơ sở đảng xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Nửa nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương đã quyết định kết nạp cho 305 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra hằng năm (mỗi năm kết nạp từ 100 đảng viên mới trở lên). Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc.


Các đại biểu dự hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và thực hiện nghị quyết còn một số hạn chế, thiếu sót. Đó là một số tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng còn chậm. Một số tổ chức cơ sở đảng chưa đăng ký công việc đột phá năm 2021. Một số chi, đảng bộ cơ sở chưa coi trọng đúng mức công tác xây dựng Đảng...

6 ý kiến tham luận tại hội nghị tập trung đánh giá kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân của hạn chế, đồng thời đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng học tập, tuyên truyền nghị quyết của Đảng; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; công tác lãnh đạo triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ, ủy ban kiểm tra.


Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tặng giấy khen cho 12 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc vì có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. 12 tổ chức cơ sở đảng được tặng giấy khen gồm các Đảng bộ: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương; Sở Giao thông vận tải; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thanh tra tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Cục Thuế tỉnh; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Sở Nội vụ; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

NGUỒN BÁO ĐIỆN TỬ HẢI DƯƠNG

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 249865
Tổng lượt truy cập: 35320783