Logo
 

Công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Hải Dương

Chiều 28.6, UBND tỉnh phối hợp tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Hải Dương.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng nhấn mạnh ngày 27.4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương. Việc thành lập Đảng bộ mới, kiện toàn cấp uỷ, Hội đồng trường và lãnh đạo trường sau sáp nhập được triển khai đúng quy trình theo quy định.

Với mong muốn Trường Đại học Hải Dương sớm phát triển thành trường đa ngành lớn mạnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng uỷ trường cần khẩn trương xây dựng, ban hành quy chế làm việc của cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo các chi bộ xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc. Xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng từ nay đến hết nhiệm kỳ, trước mắt là trong năm 2023 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Duy trì chế độ sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ theo quy định, chấp hành nghiêm các nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt Đảng; đồng thời xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ và của chi bộ.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng trao quyết định công nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương

Hội đồng trường khẩn trương xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, Quy chế dân chủ ở cơ sở để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Trước mắt, hội đồng và tập thể lãnh đạo nhà trường thống nhất ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự các khoa phòng, bộ phận bảo đảm đúng nguyên tắc, khách quan, công khai, dân chủ theo đúng quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Rà soát các nhiệm vụ còn dở dang của hai trường trước khi sáp nhập để tập trung hoàn thành trong khung thời gian quy định; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để xem xét tháo gỡ theo thẩm quyền.


 Đồng chí Nguyễn Thúy Hà, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương trao quyết định sáp nhập Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương và Đảng bộ Trường Cao đẳng Hải Dương thành Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý sau khi sáp nhập, Trường Đại học Hải Dương sẽ là cơ sở giáo dục đại học có quy mô lớn hơn, được đào tạo đa ngành, trong đó có cả khối ngành kinh tế, kỹ thuật, quản trị, sư phạm. Nhà trường cần tận dụng đầy đủ những cơ hội để xây dựng định hướng chiến lược, hoàn thiện cơ cấu đào tạo đa ngành đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn mới. Tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện cho các cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình độ. Mở rộng các hình thức đào tạo theo quy định, trong đó quan tâm tới khối ngành sư phạm để đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông cũng như các nhu cầu về giáo dục của tỉnh. Lãnh đạo nhà trường, đội ngũ giảng viên, viên chức, người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Trường Đại học Hải Dương nhanh chóng phát triển ngang tầm với các trường đại học có uy tín trên cả nước.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố các quyết định của UBND tỉnh về công nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng và kiện toàn, bổ sung các thành viên Hội đồng Trường Đại học Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025; công nhận bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025.


Tiến sĩ Vũ Đức Lễ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Hải Dương trao quyết định bổ nhiệm các phó hiệu trưởng

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh công bố quyết định sáp nhập Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương và Đảng bộ Trường Cao đẳng Hải Dương thành Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương; chuẩn y kết quả bầu Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường Đại học Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025. Hội đồng Trường Đại học Hải Dương công bố các quyết định bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo các quyết định, sau sáp nhập, Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương có 29 chi bộ, 235 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng uỷ 5 đồng chí, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ trường 5 đồng chí. Hội đồng Trường Đại học Hải Dương gồm 25 thành viên. Tiến sĩ Vũ Đức Lễ giữ chức Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Hải Dương. Tiến sĩ Tạ Thị Thuý Ngân giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường. Trường Đại học Hải Dương có 4 Phó Hiệu trưởng.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 3
Truy cập hôm nay: 249859
Tổng lượt truy cập: 35320777