Logo
 

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương

Đồng chí Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương để đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 49.

doan2.jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Sáng 7/6, đoàn kiểm tra của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương để đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” và một số quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập và xây dựng mô hình công dân học tập.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và Hội Khuyến học các địa phương đã nêu một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Kết luận số 49. Theo đó, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong toàn tỉnh tuy phát triển mạnh nhưng chưa đồng đều ở cơ sở; có nơi còn chưa chủ động, sáng tạo; có nơi chưa thực sự quan tâm đến việc phát triển hội viên. Một số cơ sở có Quỹ khuyến học thấp nên chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động. Chủ tịch hội cơ sở hầu hết là Phó Chủ tịch UBND xã kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác khuyến học. Một số Trung tâm học tập cộng đồng còn mang tính hình thức, hiệu quả thấp…

Các đại biểu kiến nghị, do đặc thù của công tác khuyến học cần những người có kinh nghiệm, phần lớn là cán bộ hưu trí, do đó Trung ương không nên quy định độ tuổi với chức danh lãnh đạo Hội Khuyến học. Trung ương cũng nên có quy định chi trả thù lao với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội; chi trả thù lao cho Phó Chủ tịch Hội Khuyến học cơ sở. Quan tâm kiện toàn đủ chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch chuyên trách. Nâng mức kinh phí hoạt động cho Hội Khuyến học các cấp vì khối lượng công việc của hội khá lớn…

khuyenhoc.jpg

Đại biểu nêu một số khó khăn trong việc thực hiện Kết luận số 49

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những kết quả Hải Dương đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Kết luận 49. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo. Các địa phương kịp thời triển khai đến cơ sở và đạt được những kết quả cụ thể.

Đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương cần có giải pháp đưa các nội dung của Kết luận 49 đến từng chi bộ, để mỗi đảng viên thấm nhuần sự học.

Hải Dương cần có biện pháp phát triển tổ chức hội trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề. Các địa phương trong tỉnh cần làm tốt hơn nữa công tác xã hội hoá để xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài. Quan tâm bố trí kinh phí cho hoạt động hội, thù lao cho cán bộ hội. Tạo điều kiện cho những người quá tuổi nhưng có uy tín, tâm huyết được tiếp tục công tác. Chú trọng, tạo điều kiện và có giải pháp để các Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động thực chất, hiệu quả. Các ngành liên quan quan tâm, tập huấn, hướng dẫn về công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ Hội Khuyến học cơ sở...

Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả tích cực. Đến hết năm 2023, Hải Dương có 775.728 hội viên Hội Khuyến học (chiếm 40,1% số dân); 2.142 chi hội, đơn vị khuyến học; 9.256 ban khuyến học dòng họ, liên gia khuyến học. Tổng Quỹ khuyến học toàn tỉnh đạt gần 161 tỷ đồng.

5 năm qua, Hải Dương đã trao tặng học bổng cho 104.933 lượt học sinh; 782.417 lượt học sinh và 34.123 lượt giáo viên được khen thưởng. 452.702 gia đình được công nhận là gia đình học tập; 126.026 đơn vị học tập, 105.220 cộng đồng học tập, 169.985 công dân học tập...

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 4
Truy cập hôm nay: 252483
Tổng lượt truy cập: 41344919