Logo
 

Bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm về chất lượng thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII

Hải Dương sẽ hoàn thành tất cả chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII trong tháng 12/2023.

img_2097-1-.jpg

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương phát biểu quán triệt tại điểm cầu Tỉnh ủy Hải Dương

Chiều 4/12, ngay sau Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ theo các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, Bí thư cấp ủy các cấp chỉ đạo và xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đúng thời gian quy định. Đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì tham mưu Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về nội dung: "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới".

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về nội dung: "Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới".

Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về nội dung: "Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì tham mưu Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về nội dung "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu lưu ý tất cả các chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII đã giao cho các đơn vị chủ trì tham mưu sẽ phải hoàn thành trong tháng 12/2023 và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. Các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 249263
Tổng lượt truy cập: 33822954