Logo
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đề nghị căn cứ thực tiễn năm 2022 để phân tích, kiểm điểm kết quả, làm rõ những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế, rút ra các bài học kinh nghiệm.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022

Chiều 10.1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị lần thứ 88 để kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022 đối với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh căn cứ thực tiễn năm 2022 để phân tích, kiểm điểm kết quả, làm rõ những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế, rút ra các bài học kinh nghiệm. Việc thảo luận, cho ý kiến phải đi thẳng vào vấn đề, tập trung phân tích thỏa đáng, sâu sắc những kết quả, hạn chế trong thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng cũng yêu cầu làm rõ những nguyên nhân chủ quan liên quan đến vai trò lãnh đạo, lề lối làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác điều hành, quản lý Nhà nước của UBND tỉnh, các cấp, ngành. Từ đó đề ra những phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm 2023, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Dự kiến, hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy diễn ra trong 2 ngày.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 3
Truy cập hôm nay: 248805
Tổng lượt truy cập: 32328124