Logo
 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương lấy phiếu tín nhiệm với các đồng chí lãnh đạo tỉnh

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương được thực hiện dân chủ, minh bạch, đúng quy định.

dsc_2440(1).jpg

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu quán triệt tại hội nghị

Sáng 11/12, Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quy định 96-QĐ/TW, ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã quán triệt quy định, mục đích, yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định 96-QĐ/TW, ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đánh giá từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn do dịch Covid-19 nhưng Hải Dương đã vượt qua, đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá thận trọng, công tâm, khách quan, có sự thấu cảm, chia sẻ với các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm để ghi phiếu. Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ giúp từng người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được ưu điểm, khuyết điểm của mình để phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm và tạo thêm động lực để tiếp tục cống hiến trên từng lĩnh vực được phân công phụ trách trong thời gian tới.

img_89091.jpg

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương thực hiện lấy phiếu tín nhiệm tại hội nghị

Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã tiến hành thảo luận, thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm dân chủ, minh bạch, đúng quy định.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 249263
Tổng lượt truy cập: 33822954