Logo
 

Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khoá XVII

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổ chức Kỳ họp thứ 22 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 08h00’ ngày 30 tháng 5 năm 2024 (Thứ Năm).

- Địa điểm: Hội trường Tầng 4, Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (Đường Tôn Đức Thắng - thành phố Hải Dương).

* Ghi chú:

- Đề nghị đại biểu chủ động tra cứu văn bản kỳ họp trên Trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh: http://hdnd.haiduong.gov.vn (Mục VĂN KIỆN KỲ HỌP HĐND) hoặc trên Ứng dụng Bkav eCabinet; có mặt trước khi khai mạc 15 phút để cập nhật hệ thống mạng.

- Đại biểu tham dự kỳ họp: trang phục trang trọng, lịch sự./.

Ban biên tập

Đang trực tuyến: 6
Truy cập hôm nay: 252481
Tổng lượt truy cập: 41344917