Logo
 

Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khoá XVII

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổ chức Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Thời gian: 03 ngày, bắt đầu từ 08h00’ ngày 06 tháng 12 năm 2023 (Thứ Tư).

- Địa điểm: Hội trường Tầng 4, Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (Đường Tôn Đức Thắng - thành phố Hải Dương).

* Ghi chú:

- Đề nghị đại biểu chủ động tra cứu văn bản kỳ họp trên Trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh: http://hdnd.haiduong.gov.vn (Mục VĂN KIỆN KỲ HỌP HĐND) và trên Ứng dụng eCabinet; có mặt trước khi khai mạc 15 phút để cập nhật hệ thống mạng.

- Đại biểu tham dự kỳ họp: Phiên khai mạc, bế mạc đại biểu nam mặc comple, thắt cà vạt; đại biểu nữ mặc áo dài truyền thống; đại biểu lực lượng vũ trang, chức sắc tôn giáo mặc trang phục của ngành, tôn giáo quy định./.

Ban biên tập

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 252483
Tổng lượt truy cập: 41344919