Logo
 

Thông báo kết quả hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XVII dự kiến sẽ tiến hành trong 03 ngày, từ ngày 06/12 đến ngày 08/12/2023 theo hình thức họp tập trung và xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng.
Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 249848
Tổng lượt truy cập: 35320766