Logo
 

Thông báo kết quả hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) và kỳ họp thứ 23 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Kỳ họp thứ 22 dự kiến sẽ tiến hành trong 1/2 ngày (khai mạc từ 8h00, ngày 30/5/2024), kỳ họp thứ 23 dự kiến sẽ tiến hành trong 02 ngày (từ ngày 09/7 đến ngày 10/7/2024) theo hình thức họp tập trung và xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng.
Đang trực tuyến: 3
Truy cập hôm nay: 252483
Tổng lượt truy cập: 41344919