Logo
 
Kỳ họp thứ 22 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII được tổ chức trong 1/2 ngày (ngày 30/5/2024), theo hình thức họp tập trung tại Hội trường tầng 4, Trung tâm Văn hóa Xứ Đông.
11/6/2024 / Admin
Kỳ họp thứ 22 dự kiến sẽ tiến hành trong 1/2 ngày (khai mạc từ 8h00, ngày 30/5/2024), kỳ họp thứ 23 dự kiến sẽ tiến hành trong 02 ngày (từ ngày 09/7 đến ngày 10/7/2024) theo hình thức họp tập trung và xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng.
31/5/2024 / Admin
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019.
24/5/2024 / Admin
Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa XVII được tổ chức trong 1/2 ngày (ngày 24/4/2024), theo hình thức họp tập trung tại Hội trường tầng 4, Trung tâm Văn hóa Xứ Đông.
26/4/2024 / Admin
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019.
18/4/2024 / Admin
Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 249844
Tổng lượt truy cập: 35070915