Logo
 

THỂ LỆ Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ ba - năm 2025

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 211/NQ-BTC ngày 18/5/2024 của Ban Tổ chức Giải Diên Hồng)

ĐIỀU 1. TÊN GỌI CỦA GIẢI

- Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) là giải thưởng hàng năm được trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc về Quốc hội, Hội đồng nhân dân do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức.

- Năm 2025, tên gọi của Giải là: Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ ba - năm 2025”, gọi tắt là Giải Diên Hồng lần thứ ba - năm 2025.

ĐIỀU 2. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA GIẢI

- Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND); đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng, các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), quyết sách của HĐND các cấp vào cuộc sống.

- Động viên, khuyến khích phóng viên, cơ quan báo chí tích cực tham gia tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, HĐND các cấp, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân tới Quốc hội và HĐND; đồng thời, ghi nhận và tôn vinh những tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài cơ quan dân cử và đại biểu dân cử.

- Góp phần xây dựng hình ảnh đại biểu dân cử có đức, có tài đáp ứng tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, trình độ; củng cố mối quan hệ hợp tác, gắn bó mật thiết giữa cơ quan dân cử, đại biểu dân cử với các cơ quan thông tấn, báo chí.

- Tạo điều kiện thuận lợi để các nhà báo, phóng viên được trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khai thác kiến thức chuyên sâu về vị trí, vai trò, tổ chức, hoạt động của cơ quan dân cử trong hệ thống chính trị.

ĐIỀU 3. NỘI DUNG CÁC TÁC PHẨM BÁO CHÍ THAM DỰ GIẢI

Các tác phẩm tham dự Giải cần bám sát Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ ba - năm 2025 và tập trung phản ánh các nội dung chủ yếu sau đây:

(1) Ý nghĩa, kết quả các kỳ họp của Quốc hội, tập trung vào Kỳ họp bất thường lần thứ năm, Kỳ họp thứ 7 và Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

(2) Quá trình, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội trong hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; Ý nghĩa, tầm quan trọng các quyết sách của Quốc hội, UBTVQH, HĐND các cấp, nhất là các quyết sách mới được ban hành; những kết quả nổi bật trong hoạt động giám sát của cơ quan, đại biểu dân cử.

 (3) Hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

(4) Các đổi mới, cải tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND các cấp.

(5) Việc thực hiện chức năng hướng dẫn, giám sát hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với HĐND; phản ánh về vị trí, vai trò, quá trình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của HĐND; những đổi mới trong tổ chức, phương thức hoạt động của HĐND.

(6) Phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cử tri và Nhân dân tới Quốc hội, HĐND; đóng góp của cử tri, Nhân dân trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và HĐND.

ĐIỀU 4. TÁC GIẢ THAM DỰ GIẢI

1. Mọi công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài (bao gồm cả người Việt Nam ở nước ngoài), người có quốc tịch nước ngoài có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự. Trường hợp nhiều người cùng thực hiện một tác phẩm thì giải sẽ trao cho Nhóm tác giả (số lượng tác giả của một nhóm tối đa là 07 người. Đối với các chương trình lớn của loại hình phát thanh, truyền hình nhóm tác giả có số lượng tối đa 10 người với các chức danh chính như kịch bản, biên tập, đạo diễn, quay phim, dẫn chương trình). Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 05 tác phẩm. Cùng một nội dung, đề tài, tác giả không được gửi tham dự Giải ở các thể loại khác nhau.

2. Tác giả tham dự Giải không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Thành viên của Hội đồng Chấm Giải Diên Hồng được gửi tác phẩm tham dự Giải nhưng không được tham gia chấm chính tác phẩm của mình.

ĐIỀU 5. TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI

- Các tác phẩm dự Giải Diên Hồng lần thứ ba - năm 2025 được viết bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt), đã đăng tải, phát sóng trong thời gian từ ngày 06/12/2023 đến hết ngày 20/11/2024 trên các báo, đài, tạp chí được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Các tác phẩm dự thi là những tác phẩm được xuất bản, đăng tải, phát sóng lần đầu tiên, nguyên gốc, không chỉnh sửa, biên tập và phát lại.  

-  Những tác phẩm đã được nhận Giải thưởng của Giải báo chí quốc gia hay các cuộc thi của địa phương, ngành hoặc liên ngành Trung ương được quyền dự Giải Diên Hồng lần thứ ba - năm 2025 nhưng cần ghi rõ mức giải và đơn vị đã tổ chức cuộc thi.

- Tác phẩm dự Giải bảo đảm đúng quy định Thể lệ Giải Diên Hồng lần thứ ba - năm 2025, bảo đảm đúng chủ đề, nội dung, sự nghiêm túc, chính xác, trung thực (đúng địa chỉ, sự việc, số liệu, thời gian), có tính thuyết phục cao về nội dung, hình thức thể hiện và có giá trị tuyên truyền cao.

- Tác phẩm dự Giải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền; tác giả gửi tác phẩm dự Giải tự chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý liên quan đến tác phẩm. Nghiêm cấm các trường hợp sao chép, nếu tác phẩm có sao chép hoặc lợi dụng tác phẩm dự Giải để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc thì tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Ban Tổ chức không xem xét tác phẩm dự Giải của tác giả vi phạm Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật; các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, truyện ngắn, câu chuyện văn nghệ, kịch truyền thanh); tác phẩm đang chờ ý kiến thẩm định của cơ quan chức năng.

- Tác phẩm dự Giải là tác phẩm đơn lẻ hoặc chùm tác phẩm. Chùm tác phẩm có số lượng không quá 05 kỳ của cùng tác giả hoặc Nhóm tác giả về cùng một sự kiện, đề tài. Ban Tổ chức không chấm chùm tác phẩm vượt quá số lượng, chùm tác phẩm ghép từ những tác phẩm độc lập hay chùm tác phẩm lựa chọn từ các tác phẩm nhiều kỳ.

- Tác phẩm dự Giải phải ghi rõ họ tên tác giả (tên khai sinh và bút danh nếu có); tên tác phẩm, thể loại báo chí, đơn vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả; ngày, tháng, năm đăng báo, tạp chí, phát sóng của tác phẩm. Nếu là tập thể tác giả, phải ghi tên từng tác giả, nếu sử dụng bút danh phải ghi rõ tên thật (trong hồ sơ).

- Những tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) là tác phẩm không đáp ứng các quy định đã nêu trong Thể lệ này.

- Loại hình báo chí dự Giải: Báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử, báo nói, báo hình.

Thể loại báo chí dự Giải là các tác phẩm thuộc 03 nhóm thể loại: thông tấn; chính luận và chính luận nghệ thuật; một số thể loại báo chí đa phương tiện và báo chí dữ liệu. Cụ thể bao gồm: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, chính luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu, ảnh báo chí, báo chí dữ liệu…

- Ban Tổ chức không hoàn trả tác phẩm dự Giải và được quyền sử dụng bản quyền tác phẩm dự Giải để tuyên truyền.

ĐIỀU 6. CƠ QUAN BÁO CHÍ THAM DỰ GIẢI

Cơ quan báo chí được trao Giải Diên Hồng phải đạt các điều kiện sau:

- Được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.

- Tích cực tham gia hưởng ứng Giải Diên Hồng.

- Tổ chức phát động Giải tại cơ quan bài bản, khoa học, sáng tạo, thu hút nhiều phóng viên, biên tập viên tham gia và đạt nhiều kết quả tuyên truyền về Quốc hội và HĐND.

- Là cơ quan có nhiều tác giả, tác phẩm dự Giải và có chất lượng.

- Là cơ quan có tác giả, tác phẩm đoạt Giải hoặc được vào vòng chung khảo.

ĐIỀU 7. CÁCH THỨC THAM DỰ GIẢI

- Đối với tác phẩm loại hình báo in, tạp chí in: Gửi phần tác phẩm được đăng cắt từ các báo, tạp chí hoặc photo từ tác phẩm gốc. Trên tác phẩm ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm, thể loại, thời gian đăng tải, kèm theo xác nhận của đơn vị, cơ quan chủ quản. Bản in phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Không nhận tác phẩm đánh máy lại.

- Đối với tác phẩm loại hình phát thanh: Gửi phần thuyết minh và kịch bản, lời bình kèm theo USB (hoặc có đường dẫn) ghi nội dung tác phẩm. Mỗi USB chỉ ghi 01 tác phẩm (không nhận đĩa DVD), kèm theo xác nhận của đơn vị chủ quản. Nếu là tiếng dân tộc thiểu sổ, tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt. Thời lượng tác phẩm phát thanh tối đa 60 phút/tác phẩm.

- Đối với tác phẩm loại hình truyền hình: Cần ghi lên USB (không nhận đĩa DVD), mỗi USB chỉ ghi 01 tác phẩm, kèm theo xác nhận của đơn vị chủ quản. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài phải kèm bản dịch ra tiếng Việt hoặc có phụ để tiếng Việt. Các tác phẩm phải gửi kèm theo đường link tác phẩm trên trang điện tử của Đài (nếu có). Thời lượng tác phẩm truyền hình tối đa 90 phút/tác phẩm.

- Đối với tác phẩm loại hình báo điện tử, tạp chí điện tử: Phải là tác phẩm công bố lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử, tạp chí điện tử, không phải là phiên bản của báo in, tạp chí in. Nếu là tác phẩm tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt. Tác phẩm báo điện tử, tạp chí điện tử cần in trên giấy khổ A4, ghi rõ tên báo, tên tạp chí, tên tác giả và thời gian đăng tải, có hình giao diện của báo, tạp chí, đường link của bài, kèm theo xác nhận của đơn vị chủ quản (không nhận tác phẩm đánh máy lại). Hội đồng chấm giải chấm theo đường link tác phẩm.

- Đối với thể loại ảnh báo chíPhải là tác phẩm ảnh gốc, không chấp nhận ảnh chụp/photo lại từ ảnh gốc. Trên tác phẩm ghi rõ tên đơn vị, tác phẩm, thể loại, thời gian đăng tải, kèm theo xác nhận của đơn vị chủ quản. Mỗi ảnh cần kèm theo chú thích rõ ràng, thời gian chụp, địa điểm chụp.

Tác phẩm ảnh báo chí bao gồm ảnh đơn, chùm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với chùm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi chùm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

ĐIỀU 8. NGUYÊN TẮC CHẤM GIẢI

1. Chính xác, trung thực, khách quan, công bằng.

2. Đúng Thể lệ Giải, tiêu chí, thang điểm do Ban Tổ chức công bố.

3. Đề cao trách nhiệm, tính độc lập của các thành viên Hội đồng chấm giải.

4. Giám khảo chấm điểm theo từng tiêu chí do Ban Tổ chức Giải quy định.

5. Hội đồng chung khảo tổ chức họp toàn thể bỏ phiếu bầu chọn các tác phẩm trao giải Đặc biệt, A, B, C, Khuyến khích. Việc bỏ phiếu thực hiện theo Thể thức bỏ phiếu do Hội đồng Chung khảo quy định.

ĐIỀU 9. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM DỰ GIẢI

- Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 05/01/2024 (ngày phát động Giải) đến ngày 22/11/2024 (theo dấu Bưu điện).

Địa chỉ nhận tác phẩm: Văn phòng Quốc hội (Vụ Thông tin): số 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

ĐTCQ: 080.48017. DĐ: 0904223089.

Lưu ý: Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Ban Tổ chức Giải không chịu trách nhiệm nếu tác phẩm tham dự Giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

ĐIỀU 10. THỜI GIAN TRAO GIẢI

Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ ba - năm 2025 được trao vào tháng 01/2025.

ĐIỀU 11. GIẢI THƯỞNG

1. Số lượng, giá trị giải thưởng

a. Đối với tác phẩm: Giải thưởng được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các thể loại báo chí với số lượng và giá trị giải thưởng như sau:

+ 01 Giải Đặc biệt: 150 triệu đồng.

+ 08 Giải A, mỗi giải 95 triệu đồng.

+ 15 Giải B, mỗi giải 45 triệu đồng.

20 Giải C, mỗi giải 30 triệu đồng.

40 Giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng.

b. Đối với tập thể: Ban Tổ chức sẽ trao Giải “Xuất sắc” cho 20 cơ quan báo chí tiêu biểu, các cơ quan/đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng Giải; mỗi giải 10 triệu đồng.

- Ngoài ra, xét tặng 02 Giải thưởng dành cho các cơ quan báo chí có các tác phẩm gây được ấn tượng tốt theo bình chọn của Hội đồng chấm Giải (nếu có); mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.

Căn cứ chất lượng thực tế của các tác phẩm báo chí tham dự Giải, Ban Tổ chức sẽ xem xét, quyết định điều chỉnh số lượng các giải thưởng bảo đảm phù hợp nhưng không vượt quá số lượng nêu trên.

2. Về hình thức khen thưởng

- Đối với các tác giả, tác phẩm đoạt giải: Tặng tiền thưởng, Cúp và Giấy chứng nhận Giải thưởng đối với tác phẩm đạt Giải Đặc biệt, A, B, C. Tặng tiền thưởng, Giấy chứng nhận Giải thưởng đối với tác phẩm đạt Giải Khuyến khích, và 02 Giải của Hội đồng chấm Giải.

- Đối với cơ quan báo chí đoạt giải: Tặng tiền thưởng và Bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

ĐIỀU 12. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

1. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ và lý do khiếu nại (gửi về địa chỉ nhận tác phẩm tại Điều 9 của Thể lệ này). Không xem xét đơn nặc danh, mạo danh, địa chỉ liên hệ không rõ ràng. Thời gian nhận khiếu nại muộn nhất sau 3 tháng kể từ khi trao Giải.

2. Tác phẩm tham dự Giải nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí, các quy định của Nhà nước có liên quan và vi phạm các quy định của Giải, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nguồn Báo Đại biểu Nhân dân

Đang trực tuyến: 5
Truy cập hôm nay: 252481
Tổng lượt truy cập: 41344917