Logo
 

Tài liệu hướng dẫn tuyên truyền, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IX năm 2024

Triển khai kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương, ngày 25/4, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024.

Trang Thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông tin toàn văn nội dung hướng dẫn, thể lệ giải thưởng để các cơ quan, đơn vị, cá nhân theo dõi và hưởng ứng:

- Hướng dẫn số 11-HD/BTCTU ngày 25/4/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương.

- Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

Ban biên tập

Đang trực tuyến: 1
Truy cập hôm nay: 249865
Tổng lượt truy cập: 35320783