Logo
 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 211/NQ-BTC ngày 18/5/2024 của Ban Tổ chức Giải Diên Hồng)
10/6/2024 / Admin
Phát huy những kết quả đã đạt được trong Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022, 2023, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
3/6/2024 / Admin
Triển khai kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương, ngày 25/4, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024.
27/4/2024 / Admin
Đang trực tuyến: 3
Truy cập hôm nay: 249561
Tổng lượt truy cập: 34820956