Logo
 

DANH SÁCH THẢO LUẬN TỔ 01

KỲ HỌP THỨ 4 - HĐND TỈNH KHOÁ XVI

 

 (Thời gian: Bắt đầu từ 13h30’ ngày 10/7/2017)

------------

DANH SÁCH THẢO LUẬN TỔ 01

* Địa điểm thảo luận: Phòng họp lớn tầng 1 - Hội trường HĐND - UBND tỉnh.

* Gồm đại biểu HĐND tỉnh thuộc các Tổ: Thành phố Hải Dương, huyện Bình Giang và huyện Tứ Kỳ:

- Thành phố Hải Dương (10 đại biểu): ông Nguyễn Mạnh Hiển, ông Nguyễn Dương Thái, ông Đoàn Việt Hùng, bà Nguyễn Thị Hải Vân, ông Phạm Quang Hưng, ông Nguyễn Huy Thăng, bà Sái Thị Yến, bà Nguyễn Thị Hường, ông Phạm Tuấn Ngọc, ông Vũ Hùng Cường.

- Huyện Bình Giang (05 đại biểu): ông Phạm Xuân Thăng, ông Vũ Hồng Hiên, bà Phạm Thị Thanh Tâm, bà Trần Thị Mai, ông Nguyễn Văn Đảo.

- Huyện Tứ Kỳ (05 đại biểu): ông Nguyễn Quang Phúc, ông Nguyễn Ngọc Sẫm, ông Mai Xuân Anh, ông Phùng Tuấn Kiệt, ông Đoàn Quang Định.

* Tổ trưởng         : Ông Phạm Xuân Thăng.

* Tổ phó             : Ông Đoàn Việt Hùng.

*  Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh: Đào Thị Hồng Hạnh, Hoàng Thu Hằng, Nguyễn Văn Kỳ

* Mời các đại biểu, cơ quan, đơn vị dự thảo luận:

- Ông Bùi Hữu Uyển - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

- Ông Nguyễn Trọng Hưng - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài chính.

- Ông Phạm Văn Tỏ - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ.

- Ông Phạm Thanh Hải - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương.

- Ông Trương Văn Hơn - Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Văn phòng Tỉnh ủy, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Báo Hải Dương, Trường Chính trị tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội phụ nữ tỉnh, Truyền hình Quốc hội.

- Đại diện Lãnh đạo huyện, thành phố, thị xã: Thành phố Hải Dương, huyện Bình Giang và huyện Tứ Kỳ (theo thành phần mời dự họp).

* Ghi chú:

Đề nghị Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Nội vụTài chính và một số sở, ngành có liên quan; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh phân công chuyên viên tham dự các buổi thảo luận tổ để tổng hợp những nội dung có liên quan đến đơn vị mình.

 KỲ HỌP THỨ 4 - HĐND TỈNH KHOÁ XVI

 

(Thời gian: Bắt đầu từ 13h30’ ngày 10/7/2017)

------------

DANH SÁCH THẢO LUẬN TỔ 02

* Địa điểm thảo luận: Phòng họp nhỏ tầng 1 - Hội trường HĐND - UBND tỉnh.

* Gồm đại biểu HĐND tỉnh thuộc các Tổ: huyện Cẩm Giàng, huyện Kinh Môn và thị xã Chí Linh:

- Huyện Cẩm Giàng (05 đại biểu): ông Nguyễn Hồng Sơn, bà Nguyễn Thanh Mai, ông Vũ Hồng Khiêm, ông Hoàng Ngọc Huyên, bà Phạm Thị Hà.

- Huyện Kinh Môn (05 đại biểu): ông Vương Đức Sáng, ông Nguyễn Minh Hùng, ông Lê Đình Long, bà Lương Thu Hương, bà Nguyễn Thị Huyền.

- Thị xã Chí Linh (05 đại biểu): ông Lưu Văn Bản, ông Nguyễn Văn Hồng, bà Nguyễn Thị Hường, bà Đỗ Thị Hải, bà Nguyễn Thị Thùy Liên.

* Tổ trưởng: Ông Nguyễn Hồng Sơn.

* Tổ phó     : Ông Nguyễn Minh Hùng.

* Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Ngà, Phạm Thị Lan Anh

* Mời các đại biểu, cơ quan, đơn vị dự thảo luận:

- Ông Vũ Văn Lương - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo.

- Ông Phan Trọng Khánh - Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh.

- Ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng.

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Hải Dương.

- Đại diện Lãnh đạo huyện, thành phố, thị xã: huyện Cẩm Giàng, huyện Kinh Môn và thị xã Chí Linh (theo thành phần mời dự họp).

* Ghi chú:

Đề nghị Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Nội vụTài chính và một số sở, ngành có liên quan; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh phân công chuyên viên tham dự các buổi thảo luận tổ để tổng hợp những nội dung có liên quan đến đơn vị mình.

 KỲ HỌP THỨ 4 - HĐND TỈNH KHOÁ XVI

 

(Thời gian: Bắt đầu từ 13h30’ ngày 10/7/2017)

-------------

DANH SÁCH THẢO LUẬN TỔ 03

* Địa điểm thảo luận: Hội trường lớn tầng 2 - Hội trường HĐND - UBND tỉnh

* Gồm đại biểu HĐND tỉnh thuộc các Tổ: huyện Gia Lộc, huyện Nam Sách và huyện Kim Thành:

- Huyện Gia Lộc (04 đại biểu): ông Vũ Văn Sơn, ông Nguyễn Văn Phú, ông Nguyễn Khắc Toản, ông Thích Thanh Vân.

- Huyện Nam Sách (05 đại biểu): bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, ông Phạm Mạnh Hùng, ông Nguyễn Thanh Hải, ông Đỗ Trọng Lợi, bà Hoàng Hạnh Phương.

- Huyện Kim Thành (05 đại biểu): ông Lương Văn Cầu, ông Hoàng Quốc Thưởng, ông Vũ Đình Tĩnh, ông Nguyễn Công Hải, bà Ngô Thị Thu.

* Tổ trưởng         : Ông Lương Văn Cầu.

* Tổ phó             : Ông Phạm Mạnh Hùng.

* Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh: Lê Vinh, Trần Tuấn Độ.

* Mời các đại biểu, cơ quan, đơn vị dự thảo luận:

- Ông Bùi Ngọc Phi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

- Ông Vũ Doãn Quang - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội.

- Ông Nguyễn Đình Kiêm - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư.

- Ông Phạm Mạnh Cường - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế.

- Ông Nguyễn Chí Long - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp.

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Thường trú Báo Nhân dân tại Hải Dương, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ.

- Đại diện Lãnh đạo huyện, thành phố, thị xã: huyện Gia Lộc, huyện Nam Sách và huyện Kim Thành (theo thành phần mời dự họp).

* Ghi chú:

Đề nghị Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Nội vụTài chính và một số sở, ngành có liên quan; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh phân công chuyên viên tham dự các buổi thảo luận tổ để tổng hợp những nội dung có liên quan đến đơn vị mình.

 KỲ HỌP THỨ 4 - HĐND TỈNH KHOÁ XVI

 

(Thời gian: Bắt đầu từ 13h30’ ngày 10/7/2017)

------------

DANH SÁCH THẢO LUẬN TỔ 04

* Địa điểm thảo luận: Phòng họp tầng 5 - Văn phòng UBND tỉnh

* Gồm đại biểu HĐND tỉnh thuộc các Tổ: huyện Thanh Hà, huyện Thanh Miện và huyện Ninh Giang:

- Huyện Thanh Hà (05 đại biểu): ông Nguyễn Anh Cương, ông Lê Văn Dũng, ông Phạm Trường Giang, ông Phạm Minh Phương, ông Nguyễn Văn Định.

- Huyện Thanh Miện (05 đại biểu): ông Lê Văn Hiệu, ông Đỗ Khắc Hiếu, ông Đồng Dũng Mạnh, bà Nguyễn Thị Việt Nga, ông Phạm Văn Sang.

- Huyện Ninh Giang (05 đại biểu): ông Đặng Việt Cường, ông Phạm Văn Khảnh, ông Bùi Thanh Tùng, ông Bùi Học Anh, bà Trịnh Thúy Nga.

* Tổ trưởng         : Ông Lê Văn Hiệu.

* Tổ phó    : Ông Đồng Dũng Mạnh.

* Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm Thị Hà Phượng.

* Mời các đại biểu, cơ quan, đơn vị dự thảo luận:

- Ông: Nguyễn Quốc Duyệt - Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Ông Phạm Văn Bình - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ.

- Ông Vũ Ngọc Long - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường.

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, sở Thông tin & Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo, Hội Văn học nghệ thuật.

- Đại diện Lãnh đạo huyện, thành phố, thị xã: huyện Thanh Hà, huyện Thanh Miện và huyện Ninh Giang (theo thành phần mời dự họp).

* Ghi chú:

Đề nghị Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Nội vụTài chính và một số sở, ngành có liên quan; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh phân công chuyên viên tham dự các buổi thảo luận tổ để tổng hợp những nội dung có liên quan đến đơn vị mình.

Đang trực tuyến: 3
Truy cập hôm nay: 249848
Tổng lượt truy cập: 35320766