Logo
 

Nghệ An: Thường trực HĐND tỉnh trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Thường trực HĐND cấp huyện

Ngày 23.1, tại thị xã Thái Hòa, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Thường trực HĐND cấp huyện, thuộc cụm 2, lần thứ 4, nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm thị xã Thái Hòa, Hoàng Mai và các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Tân Kỳ.

Dự hội nghị có: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi…

Nghệ An: Trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Thường trực HĐND cấp huyện -0

Chủ tọa hội nghị

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn

Trên cơ sở phát biểu khai mạc của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi và báo cáo đề dẫn của Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nguyễn Thị Anh Hoa, thảo luận, trao đổi của các đại biểu khẳng định: hoạt động của HĐND tỉnh và cấp huyện trong thời gian qua có nhiểu đổi mới.

Cụ thể, việc tổ chức kỳ họp ngày càng chất lượng, khẳng định vị thế của HĐND trong quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương cũng như vai trò giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước. HĐND tỉnh và cấp huyện cũng khẳng định vai trò tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số, trọng tâm là tổ chức “kỳ họp không giấy”.

Hoạt động giám sát, khảo sát được HĐND tỉnh và cấp huyện chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng thông qua xác định nội dung giám sát, khảo sát trọng tâm, bao gồm giám sát việc thực hiện các nghị quyết, cơ chế chính sách do HĐND ban hành; giám sát việc giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri từ các cơ quan chức năng; giám sát các nội dung dễ xảy ra sai phạm liên quan đến đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; giám sát các vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm, bức xúc; giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng đang còn khó khăn, hạn chế…

Cùng với lựa chọn nội dung giám sát trọng tâm, phương pháp giám sát cũng được chú trọng đổi mới, đề cao vai trò trách nhiệm của các đại biểu chuyên trách, kịp thời phát hiện và cảnh báo nhiều nội dung chưa đúng pháp luật từ các cấp quản lý nhà nước trong triển khai thực thi nhiệm vụ; đồng thời tăng cường các biện pháp giám sát, đôn đốc, theo đuổi đến cùng các vấn đề được chỉ ra sau giám sát, như ban hành nghị quyết, kết luận giám sát, làm cơ sở để UBND cùng cấp triển khai và phân công các ban, tổ và đại biểu HĐND theo dõi, giám sát việc khắc phục của từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương.

Việc theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị cử tri, một số ý kiến trao đổi tại hội nghị cũng đã khẳng định sự đổi mới với việc phân chia theo nhóm, không liên quan đến nguồn lực thì yêu cầu phải giải quyết; nhóm kiến nghị cần nguồn lực thì đề nghị UBND xây dựng kế hoạch, lộ trình.

Nghệ An: Trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Thường trực HĐND cấp huyện -0

Các đại biểu dự hội nghị

Định kỳ hàng tháng, thường trực HĐND cấp huyện làm việc với UBND cấp huyện để nghe kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; những vấn đề chưa được giải quyết, Thường trực HĐND sẽ đưa vào nội dung khảo sát, giám sát, chất vấn, thậm chí báo cáo với cấp ủy để đưa vào nội dung làm việc của cấp ủy…

Bên cạnh khẳng định nhiều đổi mới và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử cấp tỉnh và cấp huyện, một số ý kiến cũng nêu những khó khăn, vướng mắc, đề nghị tỉnh cần quan tâm tháo gỡ… Đơn cử như việc, để nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử chính là chất lượng đại biểu ngay từ khâu đầu vào, đề nghị tỉnh quan tâm trong quá trình chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới; đồng thời đề nghị quan tâm cơ chế, gắn tăng cường tập huấn, trao đổi kinh nghiệm chuyên sâu để các đại biểu HĐND hoạt động có chất lượng; xem xét có chế độ phụ cấp cho trưởng các ban HĐND cấp xã…

Trên cơ sở thảo luận của các đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong hoạt động của HĐND; mối quan hệ phối hợp, ngoài mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực UBND huyện, cần quan tâm mối quan hệ phối hợp giữa các ban của HĐND và các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của UBND các cấp, đảm bảo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn cũng như giải quyết kiến nghị cử tri.

Tạo động lực cho đại biểu HĐND 

Nghệ An: Trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Thường trực HĐND cấp huyện -0

Toàn cảnh hội nghị

Đánh giá cao nhiều đổi mới tích cực trong hoạt động của HĐND các huyện và thị xã, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh và từng địa phương… Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi nêu một số định hướng, quan điểm, tư tưởng của Thường trực HĐND tỉnh và đề nghị các địa phương tiếp tục đổi mới hơn nữa các hoạt động chất vấn, giám sát, giải trình; trong đó chú trọng lựa chọn những nội dung đang đặt ra nhiều tồn tại, khó khăn, có nguy cơ vi phạm pháp luật; các vấn đề cử tri và dư luận quan tâm; các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đại hội Đảng các cấp đề ra mà khó đạt...; thông qua đó thể hiện vai trò đồng hành vì sự phát triển chung và giải quyết các tồn tại, hạn chế đặt ra trong thực tiễn.

Liên quan đến chuyển đổi số trong hoạt động của HĐNd, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, ngoài triển khai số hóa văn bản tài liệu và tổ chức "kỳ họp không giấy" như hiện nay, cần tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin và tạo lập dữ liệu thông tin, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp… Đồng thời, đề nghị đại biểu HĐND chuyên trách các cấp cần nâng cao trách nhiệm, kỹ năng và bản lĩnh, tạo động lực cho các đại biểu HĐND hoạt động có chất lượng, hoàn thành tốt vai trò của đại biểu dân cử.

Nguồn Báo Đại biểu Nhân dân

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 249262
Tổng lượt truy cập: 33822953