Logo
 

Hội thảo "Đánh giá thực trạng xây dựng quy chế hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"

Sáng 22.4, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương, Hà Nội, Ban Công tác đại biểu và Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp tổ chức Hội thảo "Đánh giá thực trạng xây dựng quy chế hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương".

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên và Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Lê Hải Đường đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên và Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Lê Hải Đường đồng chủ trì Hội thảo

Tham dự hội thảo có đại diện Ban Công tác đại biểu, Viện Nghiên cứu lập pháp; đại diện lãnh đạo HĐND các tỉnh, thành phố; đông đảo chuyên gia, nhà nghiên cứu. Hội thảo được tổ chức nhằm triển khai hoạt động nghiên cứu năm 2024 của đề tài cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng Quy chế mẫu hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ về thực trạng quy định pháp luật về quy chế hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thực tiễn xây dựng quy chế mẫu hoạt động của HĐND tỉnh một số địa phương.

Theo đó, các đại biểu thống nhất cho rằng, cần sớm ban hành Quy chế làm việc mẫu của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để các địa phương có cơ sở thực hiện thống nhất, đồng bộ; đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với hoạt động của HĐND.

Hội thảo

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên phát biểu

Các đại biểu cũng đã thảo luận, đề xuất, kiến nghị những nội dung cần được quy định trong Quy chế mẫu hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đề xuất khung Quy chế mẫu của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Nghị quyết hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong đó, đề nghị quy định rõ về thẩm quyền của Thường trực HĐND trong giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, đặc biệt là cần quy định thẩm quyền của Thường trực HĐND trong việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND; Quy định việc UBND và các cơ quan liên quan báo cáo Thường trực HĐND các nội dung trước khi trình HĐND quyết định; mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND và UBND trong việc thực hiện các nhiệm vụ…

Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên nêu rõ, trong các nhiệm kỳ gần đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn quan tâm đến tổ chức và hoạt động của HĐND, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND. Các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với HĐND đã từng bước tháo gỡ được nhiều vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, góp phần giúp hoạt động của HĐND ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Các đại biểu dự hội thảo

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, quy chế hoạt động của HĐND ở các địa phương được ban hành trên cơ sở của từng địa phương, vì vậy chưa có văn bản nào của cấp trên có tính chất hướng dẫn về mặt nguyên tắc để HĐND các địa phương có căn cứ thực hiện. Do đó, cần thiết ban hành một Quy chế mẫu có tính chất thống nhất, chi tiết và phổ quát cao giúp HĐND hoạt động chủ động, thuận lợi, nền nếp và hiệu quả hơn.

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu cho biết, trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và các địa phương, Ban Chủ nhiệm đề tài sẽ tiếp thu, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình xây dựng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế mẫu hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.

Nguồn Báo Đại biểu Nhân dân

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 249262
Tổng lượt truy cập: 33822953