Logo
 

Hà Nội: Kiên quyết thu hồi dự án chậm triển khai

Tái giám sát việc thực hiện kết luận giám sát của HĐND thành phố về quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn

Tái giám sát việc thực hiện kết luận giám sát của HĐND thành phố về quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND thành phố kiên quyết thu hồi, có phương án xử lý đối với những dự án không còn khả năng thực hiện hoặc chậm hoàn thành, tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất.

Thông qua tái giám sát, Thường trực HĐND thành phố đã phát hiện 45 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố

Khắc phục chậm trễ, chưa nghiêm túc

Theo đánh giá của Thường trực HĐND thành phố, sau 3 năm thực hiện kết luận giám sát tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn, công tác quản lý đất đai của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. UBND thành phố đã chủ động, tích cực, thường xuyên chỉ đạo rà soát, thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, xử lý vi phạm đối với các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, nhất là các tổ chức sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận, Hà Nội đã từng bước tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các chủ đầu tư nhằm khắc phục vi phạm và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời, chủ động rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chây ỳ, tiếp tục vi phạm....

Tuy nhiên, giám sát thực tế tại một số quận, huyện, Thường trực HĐND thành phố cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nguồn tài nguyên quan trọng này. Trước hết, đối với 89 dự án chậm triển khai (tính đến năm 2012) đã được Thường trực HĐND thành phố kiến nghị khắc phục nhiều lần, đến nay vẫn còn 37 dự án chưa khắc phục dứt điểm các vi phạm. Đối với 22 dự án đã có quyết định thu hồi đất từ tháng 10/2012 đến năm 2018 theo thông báo kết luận tại phiên giải trình của HĐND thành phố, hiện vẫn còn 18 dự án chưa được thu hồi đất. Vẫn còn rất nhiều dự án chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định....  Đáng chú ý, từ tháng 7/2018 - 3/2021 (sau khi HĐND thành phố giám sát), trên địa bàn thành phố đã phát sinh 45 dự án chậm triển khai. "Điều này cho thấy sự chậm trễ và chưa nghiêm túc của các sở, ngành trong thực hiện kết luận của Thường trực HĐND thành phố và cam kết của UBND thành phố", Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà nêu rõ.

Bên cạnh đó, công tác hậu kiểm thực hiện các kết luận thanh tra và phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương theo dõi, báo cáo về tiến độ, vi phạm, hướng giải quyết của các dự án chưa kịp thời. Hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chưa được chú trọng, kém hiệu quả; việc xử lý dứt điểm theo kết luận thanh tra còn bất cập....

Xử lý dứt điểm các dự án vi phạm 

Nguyên nhân dẫn tới nhiều dự án chậm triển khai trong thời gian dài được Thường trực HĐND thành phố xác định một phần do các quy định pháp luật về quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý đầu tư, xây dựng còn chồng chéo, chưa đồng bộ và chậm được tháo gỡ, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện; nhất là các trường hợp phải xử lý chuyển tiếp hoặc xử lý vi phạm kéo dài nhiều năm. Trong khi đó, một số dự án chậm triển khai do phải tạm dừng để rà soát điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với quy hoạch phân khu; nhiều dự án gặp khó khăn trong thỏa thuận, đền bù giải phóng mặt bằng do chính sách thay đổi qua nhiều thời kỳ.... Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến một số chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính, tiến độ triển khai và hoàn thành dự án không được như mục tiêu đặt ra.

Đáng chú ý, việc chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra thực hiện nghị quyết và các kiến nghị giám sát của HĐND thành phố chưa được chính quyền các cấp, các sở, ngành triển khai thực sự quyết liệt và thường xuyên. Trong khi đó, một số cơ quan tham mưu của UBND thành phố (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư) là cơ quan đầu mối theo dõi tiến độ triển khai các dự án và thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm còn chưa kịp thời xử lý vi phạm của các nhà đầu tư. Việc phân công, phân cấp theo thẩm quyền để xử lý dứt điểm các vi phạm giữa các cấp, các ngành của thành phố còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế... Cá biệt, không ít chủ đầu tư dự án không chấp hành pháp luật, cố ý sử dụng đất sai mục đích hoặc cố tình chây ỳ triển khai dự án chậm tiến độ. Thậm chí, một số trường hợp còn cố tình né tránh, không hợp tác với các cơ quan nhà nước....

Qua đợt tái giám sát này, Thường trực HĐND thành phố kiến nghị Chính phủ tổng hợp, trình Quốc hội sửa đổi Luật Đất đai cùng với một số quy định của pháp luật liên quan đến các lĩnh vực nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cần nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với hoạt động thanh tra, đôn đốc, xử lý và cưỡng chế sau thanh tra....

Thường trực HĐND thành phố yêu cầu các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố và UBND các quận, huyện, thị thực hiện nghiêm trách nhiệm kiểm tra, đánh giá đầu tư, trách nhiệm kiểm tra dự án đầu tư. Xem xét việc thành lập tổ công tác liên ngành để rà soát, đôn đốc, đề xuất xử lý vướng mắc với từng dự án cụ thể. Cùng với đó, tổ chức kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế của từng dự án đầu tư, xử lý dứt điểm với các dự án vi phạm luật đất đai, nợ nghĩa vụ tài chính kéo dài... Đặc biệt, đối với những dự án không còn khả năng thực hiện hoặc đã gia hạn song vẫn chậm hoàn thành, không tuân thủ nghĩa vụ tài chính, thành phố kiên quyết thu hồi, có phương án xử lý để sớm đưa đất vào sử dụng.