Logo
 

Chất vấn có hình ảnh minh chứng trực quan, sinh động

Hoạt động chất vấn, giải trình được Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương và một số địa phương đổi mới theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh luôn đề cao việc thu thập thông tin, tài liệu, xây dựng hình ảnh, phóng sự trình chiếu tại các phiên chất vấn, giải trình, bảo đảm các nội dung chất vấn có hình ảnh minh chứng trực quan, sinh động, rõ vấn đề. HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường TXCT theo chuyên đề; đổi mới hình thức TXCT sau kỳ họp theo hướng gặp gỡ, trao đổi, đối thoại trực tiếp với cử tri, Nhân dân.

Nhiều nội dung quan trọng, bảo đảm an sinh xã hội

Triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), công tác tổ chức kỳ họp HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương có nhiều đổi mới, chặt chẽ, khoa học. Hoạt động thẩm tra được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ. Các Ban HĐND chủ động phối hợp, đồng hành với cơ quan liên quan ngay từ đầu quá trình chuẩn bị nội dung trình kỳ họp. Báo cáo thẩm tra bảo đảm trọng tâm, toàn diện, có tính phản biện, thể hiện rõ chính kiến đối với các vấn đề thẩm tra; các nội dung mang tính nhận định, phân tích có căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn thuyết phục giúp đại biểu có định hướng trong thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng tại kỳ họp. Việc trình bày các báo cáo tại hội trường được chắt lọc, ngắn gọn, tập trung một số báo cáo trọng tâm, nổi bật để dành thời gian cho các hoạt động thảo luận, tranh luận, chất vấn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích thăm hỏi đời sống, thu nhập của công nhân trạm bơm Ninh Hòa, xã Ứng Hoè, Ninh Giang - ẢNH L. TUYẾT

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích thăm hỏi đời sống, thu nhập của công nhân trạm bơm Ninh Hòa, xã Ứng Hoè, Ninh Giang. Ảnh: L. Tuyến

Ngoài các nghị quyết có tính chất thường xuyên, HĐND các cấp đã xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng, đánh dấu quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong nhiệm kỳ như: Việc nâng cấp đô thị loại I đối với thành phố Hải Dương; nâng cấp đô thị loại II, thành lập thành phố Chí Linh; nâng cấp đô thị loại III và thành lập thị xã Kinh Môn; sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh... Đồng thời, xem xét ban hành nhiều nghị quyết an sinh xã hội như: Nghị quyết quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo; Hỗ trợ kinh phí với hộ gia đình người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ mức thu học phí cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm học 2022 - 2023; Hỗ trợ kinh phí xây dựng phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ giáo viên ngành giáo dục và đào tạo; đầu tư cơ sở vật chất các cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin…

Đề cao việc thu thập thông tin, xây dựng phóng sự

Thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động chất vấn của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương có những chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung chất vấn được lựa chọn sát thực tiễn, đúng, trúng những vấn đề “nóng” đang được các đại biểu, cử tri quan tâm. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được chủ tọa điều hành theo hướng gợi mở, tạo không khí dân chủ, thẳng thắn có tính xây dựng cao. HĐND các cấp thực hiện chất vấn chuyên đề theo từng nhóm vấn đề như: tình hình an ninh trật tự; việc sử dụng, quản lý biên chế và giải quyết khó khăn, tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực giáo dục, y tế, thu hút đầu tư, quản lý đất đai, môi trường, các hoạt động kinh doanh có điều kiện, vấn đề an toàn giao thông, thi sát hạch bằng lái xe đường bộ... và các nội dung cử tri có nhiều ý kiến. Đối với hoạt động chất vấn của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh bổ sung hình thức cung cấp QR-Code và thông báo công khai trên các kênh thông tấn báo chí của tỉnh, trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp.

Hoạt động chất vấn, giải trình giữa 2 kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh và một số địa phương tiếp tục cải tiến, đổi mới theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh luôn đề cao việc thu thập thông tin, tài liệu, xây dựng hình ảnh, phóng sự trình chiếu tại các phiên chất vấn, giải trình, bảo đảm các nội dung chất vấn có hình ảnh minh chứng trực quan, sinh động, rõ vấn đề. Thông qua hoạt động chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh, huyện đã chỉ rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và thống nhất giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý nhà nước và được UBND, các sở, ngành, địa phương, đơn vị đồng tình, nhất trí và nghiêm túc thực hiện các kết luận, kiến nghị theo đúng quy định pháp luật.

Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương tiếp tục tăng cường các hoạt động TXCT theo chuyên đề; đổi mới hình thức TXCT sau kỳ họp theo hướng gặp gỡ, trao đổi, đối thoại trực tiếp với cử tri, Nhân dân để lắng nghe, tiếp thu ý kiến, đồng thời thông tin, trao đổi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương đến Nhân dân. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được HĐND quan tâm tổ chức thực hiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, không để tình trạng khiếu kiện vượt cấp, hình thành các “điểm nóng”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nguồn Báo Đại biểu Nhân dân

Đang trực tuyến: 4
Truy cập hôm nay: 252481
Tổng lượt truy cập: 41344917