Logo
 

5 bài học kinh nghiệm trong điều hành của Chính phủ

Luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội; huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước.

Luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội; huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước.

Đang trực tuyến: 3
Truy cập hôm nay: 249162
Tổng lượt truy cập: 33324396